Praktisk informasjon

Personalet

Undervisningsinspektør/ansvarlig for aktivitetsskolen: Eva A. Kvan

Dette er en administrativ stilling. Hovedoppgavene er blant annet økonomi, budsjett, personal, pedagogisk veiledning, foreldresamarbeid og kontakt med andre aktuelle samarbeidsparter.

Baseledere

Manglerud AKS har tre baseledere.

Aktivitetsskolen er delt opp i tre baser med en ansvarlig baseleder på hver base. 1. trinn, 2. trinn og 3./4. trinn.

Arbeidstiden er satt slik at en av dem stort sett er til stede og tilgjengelige for foresatte. Ved siden av sitt daglige arbeid i barnegruppa har disse ansvaret for å organisere hverdagen på basen, det daglige foreldresamarbeidet og se til at våre rutiner fungerer hensiktsmessig. Baselederne rapporterer til undervisningsinspektør.

Barneveiledere

Vi har mange dyktige barneveiledere som følger opp barna og gjennomfører det praktiske arbeidet i hverdagen på AKS!

Samarbeid Aktivitetsskolen/hjem og beskjeder til Aktivitetsskolen

Avtaleskjemaet, fylles ut og returneres AKS. Endring på faste avtaler MÅ skje skriftlig. Dette er av hensyn til ditt barns sikkerhet.

Hvis det dukker opp saker som aktivitetsskolen bør ha opplysninger om vedrørende barnet deres, ber vi om at dette informeres om skriftlig slik at vi på best mulig måte kan følge opp barnet.

Halv plass

Manglerud AKS innvilger halv plass til elever f.o.m. 01.01, når eleven går på 3. trinn. I tillegg er det en begrensning på 15%. Hvis kvoten fylles, er det køordning.

Halv plass innebærer at du kan bruke AKS 12 timer i løpet av en uke. Morgenåpent teller som èn time.  Under heldagsåpent(i skolens ferier/fridager) kan du bruke to dager, uavhengig av hvor mange timer du kommer hver av de to dagene.

Garderobe

Det er foresattes ansvar at det er orden på barnas garderobeplass og at det til enhver tid finnes skiftetøy etter vær og årstid. Det er viktig at dere trener sammen med barna deres på å holde orden på tingene sine.

Uteområdet

Manglerud skole har en unik beliggenhet og vi går ofte på tur. Både planlagt og spontant med små eller store grupper av barna. Vi er tilbake ved AKS senest 15.30 hvis ikke annen beskjed blir gitt.

Søknadsfrist for Aktivitetsskolen: fortløpende opptak.