Praktisk informasjon

bokstav

Personalet

Undervisningsinspektør/ansvarlig for aktivitetsskolen: Eva A. Kvan

Dette er en administrativ stilling. Hovedoppgavene er blant annet økonomi, budsjett, personal, pedagogisk veiledning, foreldresamarbeid og kontakt med andre aktuelle samarbeidsparter.

 

Baseledere

Manglerud AKS har tre baseledere.

Aktivitetsskolen er delt opp i tre baser med en ansvarlig baseleder på hver base. 1. trinn, 2. trinn og 3./4. trinn.

Arbeidstiden er satt slik at en av dem stort sett er til stede og tilgjengelige for foresatte. Ved siden av sitt daglige arbeid i barnegruppa har disse ansvaret for å organisere hverdagen på basen, det daglige foreldresamarbeidet og se til at våre rutiner fungerer hensiktsmessig. Baselederne rapporterer til undervisningsinspektør.

 

Barneveiledere

Vi har mange dyktige barneveiledere som følger opp barna og gjennomfører det praktiske arbeidet i hverdagen på AKS!

 

Åpningstid

Aktivitetsskolen holder åpent alle hverdager 11 mnd. i året, med unntak av bevegelige helligdager, jul- og nyttårsaften. Aktivitetsskolen er stengt hele juli uansett hvor i uken første- og siste dag er plassert.

Dere kan benytte dere av plassen fra 07.30 om morgenen frem til skolen starter, og etter skoletid frem til klokken 17.00. I skolens ferier har vi åpent fra 07.30-17.00. Om morgenen kan barna spise medbrakt frokost hvis de ønsker det.

Ved henting av barn må den som henter være ute i god tid slik at dere er ute av Aktivitetsskolen til stenging kl. 17.00. Personalets arbeidstid slutter også 17.00 og det medfører pålagt overtid dersom foresatte henter for sent. Husk å gi de ansvarlige for inn- og utkrysningen beskjed når dere henter barna deres.

 

Samarbeid Aktivitetsskolen/hjem og beskjeder til Aktivitetsskolen

Avtaleskjemaet, fylles ut og returneres AKS. Endring på faste avtaler MÅ skje skriftlig. Dette er av hensyn til ditt barns sikkerhet.

Hvis det dukker opp saker som aktivitetsskolen bør ha opplysninger om vedrørende barnet deres, ber vi om at dette informeres om skriftlig slik at vi på best mulig måte kan følge opp barnet.

 

Halv plass

Manglerud AKS innvilger halv plass til elever f.o.m. 01.01, når eleven går på 3. trinn. I tillegg er det en begrensning på 15%. Hvis kvoten fylles, er det køordning.

Halv plass innebærer at du kan bruke AKS 12 timer i løpet av en uke. Morgenåpent teller som èn time.  Under heldagsåpent(i skolens ferier/fridager) kan du bruke to dager, uavhengig av hvor mange timer du kommer hver av de to dagene.

 

Garderobe

Det er foresattes ansvar at det er orden på barnas garderobeplass og at det til enhver tid finnes skiftetøy etter vær og årstid. Det er viktig at dere trener sammen med barna deres på å holde orden på tingene sine.

 

Måltider på Aktivitetsskolen

Vi serverer mat fire dager i uken, fra tirsdag til fredag.

 

I tillegg til dette serverer vi melk ved siden av maten alle dager. Måltidet skal være et "lettmåltid" i påvente av at barna skal hjem til et middagsmåltid. Hver mandag må elevene ha med seg to matpakker og drikkeflaske. En til skolen og en de kan spise på aktivitetsskolen.

Vi ønsker å legge vekt på det sosiale samspillet rundt bordet. Vi ser på måltidet som en aktivitet i seg selv på lik linje med andre aktiviteter. Dersom ditt barn har allergier/intoleranser ber vi dere ta kontakt med AKS.

 

Uteområdet

Manglerud skole har en unik beliggenhet og vi går ofte på tur. Både planlagt og spontant med små eller store grupper av barna. Vi er tilbake ved AKS senest 15.30 hvis ikke annen beskjed blir gitt.

 

Aktiviteter og påmelding

Manglerud Aktivitetsskole tilbyr gjennom året en rekke aktiviteter. Disse aktivitetene er både planlagte og spontante. Noen aktiviteter avsluttes samme dag, mens andre går over en periode og frem til et "mål". Det er viktig at barna får prøvd forskjellige aktiviteter innenfor trygge rammer, med venner og kjente voksne. Noen barn vil være med på alt, mens andre velger bort styrte aktiviteter. Vi respekterer barnas valg, men noen ganger "hjelper" vi litt ekstra. Noen trenger å trene på spontan lek, mens andre trenger litt ekstra motivasjon for å delta i styrte aktiviteter. Er det noe du savner, ta kontakt.

Vi ønsker å gjøre oppmerksom på at når det gjelder aktiviteter der det er påmelding blir ikke barna sendt hjem under aktiviteten (eks, svømming, ishall, kurs). Skal barna hjem eller på andre tilbud i dette tidsrommet kan disse ikke være med på overnevnte opplegg denne dagen.

Barn som melder seg på må ønske dette selv, da ansatte enkelte ganger opplever at de må tvinge barna, fordi det er foresatte som ønsker en deltagelse for sitt barn. Vi oppfordrer dere til å snakke med barnet deres om dette før påmelding. For en del barn, spesielt de minste er en lang dag på skolen en utmattende dag. De vil helst fylle tiden de har til rådighet på AKS med valgfrie aktiviteter og lek.

 

Skolens ferier og undervisningsfrie dager

I skolens ferier og fridager setter vi opp alternative programmer. Det er derfor bindende påmelding til disse dagene. Det er viktig at vi vet hvor mange som kommer da vi bemanner etter norm. Det er også viktig at barna har med seg to matpakker disse dagene.

Søknadsfrist for Aktivitetsskolen: fortløpende opptak.