Contact us

  • Office hours: 08.00-16.00
  • Address: Plogveien 22, 0681 Oslo
  • Mailing address: Oslo Kommune, Utdanningsetaten, Manglerud skole, Postboks 6127 Etterstad, 0602 Oslo NB! Post til skolehelsetjenesten må merkes med "SKOLEHELSETJENESTEN" på konvolutten.
  • E-mail: postmottak@ude.oslo.kommune.no