Hovedseksjon

Eksamenskurs i matematikk

Elever i klasserom

Hver vår arrangeres eksamenskurs i matematikk for 10. trinnselevene. Kursene er på tirsdager og lørdager, 
og du kan fordype deg i matematikk og få veiledning av dyktige lærere. Kurset foregår i klasserommene til 10. trinn. 

Oppstart: Tirsdag 12. mars (14.15-15.45)

Tirsdager: 12. mars, 19. mars, 2. april, 9. april, 23. april, 30. april, 7. mai og 14. mai.

Lørdager: 27. april og 4. mai. 

Til hver time må du ha med:

  • Linjal og annet matematikkutstyr
  • Skrivebok og skrivesaker
  • Pensumboken din


Spørsmål? 

Spør matematikklæreren din, hvis du har noen spørsmål.