Hovedseksjon

Fritak vurdering sidemål

Elever med individuell opplæringsplan (IOP) i norsk, og elever med særskilt norskopplæring, kan søke fritak for vurdering i sidemål. Les mer om hva IOP er på vår side om rådgivertjenesten.

 

Ta dette opp med faglærer i norsk før det søkes fritak.

Dokumenter fritak for vurdering