AKS, International Classes

AKS International Classes er en egen base og holder til i Bygg E i 1. etasje.

 

Aktivitetsskolens planer er knyttet opp mot skolens lokale planer og kunnskapsmålene i IBOs læreplan på bakgrunn av Rammeplanens 5 fagområder. Aktivitetsskolen er et frivillig tilbud. Vi har som mål å gi elevene et variert aktivitetstilbud kombinert av voksenstyrte aktiviteter, læringsstøttende aktiviteter og frilek.