Pedagogisk metode

Manglerud skole, International Classes har som visjon å skape et internasjonalt fellesskap basert på toleranse, respekt og inkludering. Arbeidet er sentrert rundt eleven og å utdanne "hele mennesket", noe som gjenspeiles i faglige i så vel som sosiale mål. Vår visjon er å skape et godt og trygt læringsmiljø hvor elevens faglige, sosiale og emosjonelle utvikling er i sentrum.

Vi vil utfordre våre elever faglig og inviterer til aktiv deltakelse i læringsarbeidet ved å utforske ulike spørsmål og problemstillinger, samt finne løsninger på disse. Dette skal være med på å stimulere elevenes naturlige evne til å være nysgjerrige og kreative, parallelt som de øver opp evnen til kritisk refleksjon. Det er gjennomgående små klasser. 

Undervisnings- og arbeidsspråket er engelsk, men det gis undervisning i norsk på ulike nivåer, avhengig av elevenes ferdigheter. Det vil også bli gitt støtteundervisning i bl. a. engelsk for de elevene som trenger det. 

Manglerud skole, International Classes er godkjent som IB- kandidatskole våren 2016.