International Classes

Manglerud skole, International Classes er et byomfattende grunnskoletilbud. All undervisning er på engelsk etter internasjonal læreplan. Det gis også undervisning i norsk som morsmål og i norsk som andrespråk. Dette er et gratis tilbud gjennom Osloskolen, og startet opp i august 2016.

Utdanningsdirektoratet har godkjent International Classes som et fireårig forsøk fra skoleåret 2016/17 til og med skoleåret 2019/20.

Manglerud skole, International Classes er godkjent som kandidatskole under IBO, International Baccalauerate Organization fra og med skoleåret 2016/17. For mer informasjon henvises det til IBOs hjemmeside.

Skoleåret 2018/19

For skoleåret 2018/2019 gis det tilbud om plass på 1.–6. trinn. Utdanningsløpet vil gradvis bygges ut år for år, inntil hele skoleløpet 1–10 er på plass.

Elev ved Manglerud skole

International Classes er en egen avdeling under Manglerud skole. Elevene er dermed elever ved Manglerud skole, med de rettigheter og plikter det medfører. Ferier og fridager er på samme tid som for resten av skolen. Skoledagen er fra  09:00 - 14:45 hver dag. 

Tilbud om aktivitetsskole

Elevene ved International Classes får tilbud om Aktivitetsskole (AKS) på lik linje med øvrige elever ved Manglerud skole. Søk om plass på AKS på Oslo kommunes nettsider.