International Classes

Manglerud skole, International Classes er et byomfattende grunnskoletilbud. All undervisning er på engelsk etter internasjonal læreplan. Det gis også undervisning i norsk. Dette er et gratis tilbud gjennom Osloskolen, og startet opp i august 2016. Programmet tilbyr et begrenset antall plasser, og det er en klasse per trinn. Det gis ikke søskenprioritet.

Utdanningsløpet bygges ut år for år, inntil hele skoleløpet for barne- og ungdomstrinnet er på plass i tråd med IBs læreplan. Manglerud skole søker IBO om kandidatstatus for MYP, Middle Year Programme våren 2019.

Utdanningsdirektoratet har godkjent International Classes som et fireårig forsøk fra skoleåret 2016/17 til og med skoleåret 2019/20. 

Manglerud skole, International Classes er godkjent som IB World School av IBO, International Baccalauerate Organization fra januar 2019. For mer informasjon henvises det til IBOs hjemmeside.

 

Skoleåret 2019/2020

For skoleåret 2019/2020 gis det tilbud om skoleplass for 1. – 7. trinn.  7. trinn i det norske skoleløpet tilsvarer MYP1, Middle Year Programme Year 1. Det er et begrenset antall plasser. Inntak av nye elever er betinget av ledig(e) plasser.

 

Elev ved Manglerud skole

International Classes er en egen avdeling under Manglerud skole. Elevene er dermed elever ved Manglerud skole, med de rettigheter og plikter det medfører. Ferier og fridager er på samme tid som for resten av skolen. Skoledagen er fra  09:00 - 14:45 hver dag. 

 

Tilbud om aktivitetsskole

Elevene ved International Classes får tilbud om Aktivitetsskole (AKS) på lik linje med øvrige elever ved Manglerud skole. Søk om plass på AKS på Oslo kommunes nettsider.