Hovedseksjon

International Classes (Norwegian information)

Manglerud skole, International Classes er et byomfattende grunnskoletilbud. All undervisning er på engelsk etter internasjonal læreplan, IB, The International Baccalaureate. Programmet utdanne elever som søker livslang læring og som har et globalt perspektiv.

Det gis også undervisning i norsk i to løp, et for nybegynnere og et for viderekommende. Dette er et gratis tilbud gjennom Osloskolen, og startet opp i august 2016. Programmet tilbyr et begrenset antall plasser, og det er en klasse per trinn. Det gis ikke søskenprioritet.

Utdanningsløpet bygges ut år for år, inntil hele skoleløpet for barne- og ungdomstrinnet er på plass i tråd med IBs læreplan. Manglerud skole er en IB World School godkjent for både PYP-Primary Year Programme siden januar 2019 og MYP, Middle Year Programme fra og med våren 2023.

Utdanningsdirektoratet har godkjent International Classes som et fireårig forsøk fra skoleåret 2016/17 til og med skoleåret 2019/20. Forsøket har blitt forlenget fram til 2024.

. For mer informasjon henvises det til IBOs hjemmeside.

 

Vår filosofi

Vår filosofi er at læring skjer best i et miljø hvor eleven er i sentrum og hvor elever og lærere arbeider sammen og selvstendig for å tilegne seg kunnskap og ny forståelse basert på erfaring og refleksjon.

Vi søker å utdanne og utvikle unge engasjerte mennesker som aktivt søker kunnskap gjennom hele livet og som er dedikert til å skape en bedre og mer fredelig verden gjennom forståelse. Vi ønsker å utdanne omsorgsfulle, tenkende og reflekterte samfunnsaktører som setter integritet, ærlighet og rettferdighet høyt.

I vårt arbeid proaktivt i å skape et godt og inkluderende læringsmiljø, og i reaktivt arbeid  med konfliktløsning bruker vi Restorative Justice (RJ)/gjenopprettende prosesser og Trygg Læring, (www.trygglaring.no).

 

Skoleåret 2023/2024

For skoleåret 2023/2024 gis det tilbud om skoleplass for 1. – 10. trinn.  10 trinn i det norske skoleløpet tilsvarer MYP4, Middle Years Programme Year 4. Det er et begrenset antall plasser. Inntak av nye elever er betinget av ledig(e) plasser.

 

Elev ved Manglerud skole

International Classes er en egen avdeling under Manglerud skole. Elevene er dermed elever ved Manglerud skole, med de rettigheter og plikter det medfører. Ferier og fridager er på samme tid som for resten av skolen. Skoledagen er fra  09:00 - 14:45 hver dag for PYP, mens MYP har andre start og slutt tider så tidlig som kl 08:00 og så sent som 15:15.

 

Tilbud om aktivitetsskole

Elevene på 1-4 trinn ved International Classes får tilbud om Aktivitetsskole (AKS) på lik linje med øvrige elever ved Manglerud skole. Søk om plass på AKS på skolens hjemmeside.

Interessert i informasjon om International Classes
Ønsker du å registrere deg som interessert i International Classes, vennligst registrer deg her.