Hovedseksjon

Hvem kan søke?

Tilbudet på Manglerud skole retter seg mot internasjonale familier som flytter til Oslo i forbindelse med arbeid, forskning eller studier, samt familier med høye ambisjoner og/eller som en forberedelse til et planlagt og nært forestående utenlandsopphold. Prioritet gis elever som har gått minst et år i engelskspråklig barnehage og/eller skole.  International Classes er åpent for elever bosatt i Oslo kommune. Alle søkere må ha rett til grunnskoleopplæring i Oslo kommune og dokumentere tilstrekkelig engelskkunnskaper til å kunne følge opplæringen.

Dersom det er flere kvalifiserte søkere enn plasser rangeres søkerne etter bestemte kriterier, se søkerveiledningen. Søknadene vurderes av skolens opptakskomite etter søknadsfristens utløp 1. mars. 

Elever fra andre kommuner kan vurderes for opptak dersom det er ledig plasser etter at alle kvalifiserte søkere med skolerett i Oslo har fått plass. Forutsetningen for å vurdere andre søkere er at hjemkommunen betaler gjesteelevpris.

For mer informasjon om innsøking kontakt Cecilie Edwards, cecilie.edwards@osloskolen.no, tlf. +47 47483408.

Les mer om søknadsprosessen.