Hvem kan søke?

Tilbudet på Manglerud skole, International Classes er åpent for elever bosatt i Oslo kommune. Alle søkere må ha rett til grunnskoleopplæring i Oslo kommune.

Kriterier for inntak:

  • Motivasjon for et internasjonalt tilbud
  • Tilstrekkelig engelskkunnskaper til å kunne følge internasjonal opplæring
  • Fullført og bestått foregående nivå i IB/internasjonal opplæring ved en kommunal grunnskole i Oslo. Disse søkere har fortrinn framfor andre kvalifiserte søkere 

Dersom det er flere kvalifiserte søkere enn plasser, rangeres søkerne etter kriteriene ovenfor. Søknadene vurderes av skolens opptakskomite. 

Elever fra andre kommuner kan vurderes for opptak dersom det er ledig plasser etter at alle kvalifiserte søkere med skolerett i Oslo har fått plass. Forutsetningen for å vurdere andre søkere er at hjemkommunen betaler gjesteelevpris.

 

Les mer om søknadsprosessen.