Hovedseksjon

Om søknadsprosessen

Elektronisk søknadsskjema for skoleår 2022-2023

For innsøking for 2022 må man benytte søknadsskjema for dette året. Har man sendt inn søknad et tidligere år og ikke fått plass, må man søke igjen med skjema det året søknaden gjelder.

Nye digitale søknadsskjema finner du her:

https://tjenester.oslo.kommune.no/ekstern/veiledere/datadrevet/#/?id=502

 Informasjonsmøte (digitalt) for nye søkere avholdes mandag 24. januar 2022.

Merk det er begrenset med antall plasser. Det er en klasse per klassetrinn. Det opprettes nye ventelister hvert år. 

Opptakskomiteen vurderer hver søknad individuelt. 

  • Søkere til 1. klassetrinn: Prioritet gis søkere som har gått i engelskspråklige barnehage i minst et år i Norge eller i utlandet.
  • Søkere til klassetrinn 3, 4, 5, 6 ,7, 8, 9 og 10 (MYP1, 2, 3 and 4),  må dokumentere tilstrekkelige engelskkunnskaper og tidligere barnehage/skolegang. Inntak er betinget av ledig(e) plasser.
  • Søkere med foresatte må kunne dokumentere bosted i Oslo kommune.
  • Søkere med foresatte som arbeider/forsker eller studerer i Oslo, eller som planlegger et nært forestående utenlandsopphold  må legge ved dokumentasjon på dette fra arbeidsgiver eller studiested.
  • Søkere med foresatte som flytter til Oslo og som er bosatt i Oslo senest ved skolestart må sende inn dokumentasjon på dette. Fristen for å sende inn dokumentasjon på botilhørighet i Oslo er 23. juni 2022.

Fullstendig søknad med alle vedlegg sendes til:

Epost: postmottak@ude.oslo.kommune.no, v/Manglerud skole
Telefon: + 47 22757310 

 

Får du ikke logget inn med bankid eller ønsker å søke for inneværende skoleår, må du kontakte Cecilie Edwards på  cecilie.edwards@osloskolen.no