Om søknadsprosessen

Last ned søknadsskjema for 2018 (pdf).

For innsøking for 2018 må man benytte søknadsskjema for dette året. Har man sendt inn søknad på tidligere skjema må man søke igjen med skjema for 2018. 

Opptakskomiteen vurderer hver søknad individuelt.

  • Søkere til 1. klasse må legge ved et brev fra foresatte med begrunnelse, motivasjon og forutsetninger for å søke tilbudet. Foresatte bes begrunne hvordan de mener barnet kan nyttiggjøre seg skoletilbudet.
  • Søkere til klassetrinn 2, 3, 4, 5 og 6 må legge ved et anbefalingsbrev fra tidligere lærer/faglærer. Inntak er betinget av ledig(e) plasser.
  • Søkere med foresatte må være forberedt på å stille opp til samtale/intervju, evt. via Skype.
  • Søkere med foresatte må kunne dokumentere bosted i Oslo kommune.
  • Søkere med foresatte som arbeider/studerer i Oslo i en begrenset periode må legge ved dokumentasjon fra arbeidsgiver eller studiested.
  • Søkere med foresatte som flytter til Oslo og som er bosatt i Oslo senest ved skolestart må sende inn dokumentasjon på dette. Fristen for å sende inn dokumentasjon på botilhørighet i Oslo er 23. juni 2018.

Fullstendig søknad med alle vedlegg sendes til:

Manglerud skole, International Classes
Plogveien 22
0681 Oslo
Norge

Epost: manglerud@ude.oslo.kommune.no
Telefon: + 47 22757310