Om søknadsprosessen

Last ned søknadsskjema for 2017 (pdf).

For innsøking for 2017 må man benytte søknadsskjema for dette året. Har man sendt inn søknad på tidligere skjema, må man søke igjen med skjema for 2017. Det er ikke nødvendig å sende vedleggene på nytt.

Opptakskomiteen vurderer hver søknad individuelt.

  • Søkere til 1. klasse må legge ved et brev fra foresatte med begrunnelse, motivasjon og forutsetninger for å søke tilbudet. Foresatte bes begrunne hvordan de mener barnet kan nyttiggjøre seg skoletilbudet.
  • Søkere til klassetrinn 2, 3, 4 og 5 må legge ved et anbefalingsbrev fra tidligere lærer/faglærer. Inntak er betinget av ledig(e) plasser.
  • Søkere med foresatte må være forberedt på å stille opp til samtale/intervju, evt. via Skype.
  • Søkere med foresatte må kunne dokumentere bosted i Oslo kommune.
  • Søkere med foresatte som arbeider/studerer i Oslo i en begrenset periode må legge ved dokumentasjon fra arbeidsgiver eller studiested.

Fullstendig søknad med alle vedlegg sendes til:

Manglerud skole, International Classes
Plogveien 22
0681 Oslo
Norge

Epost: manglerud@ude.oslo.kommune.no
Telefon: + 47 22757310