Årets elevråd i Osloskolen!

Elevrådet

31. oktober var elevrådene fra Osloskolens ungdomstrinn og videregående skoler samlet på Elvebakken videregående skole for Elevrådskonferansen 2018. Over 300 elever og skoleledere fra hele byen var samlet til en dag med inspirasjon, læring, samt tips og råd i godt elevrådsarbeid. 

Elevene utvekslet erfaringer fra arbeid med eget skolemiljø og og diskuterte tiltak som hadde gjort skolehverdagen bedre.  

Årets tema var "Treffe alle og løfte alle! ". Målet for konferansen, som arrangeres i samarbeid mellom Utdanningsetaten og Elevorganisasjonen i Oslo, er å inspirere skoleledelsen og elevrådet til godt samarbeid.

Et av høydepunktene i løpet av dagen var selvfølgelig utdelingen av årets elevrådspriser. Som vanlig ble det delt ut tre priser på ungdomstrinnet og tre priser på videregående.

På ungdomstrinnet var det Manglerud skoles elevråd som stakk av med tittelen Årets elevråd.

– Dette hadde vi ikke forventet, men det betyr veldig mye. Vi vil si tusen takk til juryen. Vi håper de andre elevene på skolen også føler at de har bidratt til denne prisen, sa elevrådet i sin takketale.