Foredrag med Oda Faremo Lindholm

Ulike medier

I anledning temaet psykisk helse i uke 14, inviteres elever og foresatte til foredrag i aulaen på Manglerud skole.

Det er lagt opp til to foredrag. Elevenes foredrag kl. 17.30 er obligatorisk (gjelder 7., 8. og 9. trinn). Elevene vil få avspasere senere. 

Foredragets tema er Bullshitfilteret: Om de negative effektene av seksualisering, stereotype kjønnsroller, perfeksjonsjag og utseendepress som fremmes gjennom alle typer media, og viktigheten av å ha et filter for å sile alt man utsettes for. 

Foresatte inviteres til eget foredrag kl. 19.00. Foresatte bes melde seg på gjennom kontaktlærer.