Gratis skolefrukt til alle elever på ungdomstrinnet i 2019

Ulik frukt

Byrådet har besluttet å innføre gratis skolefrukt i Oslo fra 2019 som et folkehelsetiltak. Tiltaket har fått tilslutning i bystyret. Skolene vil få tilsendt nærmere informasjon fra Opplysningskontoret for frukt og grønt.

Ungdomsskoleelevene på Manglerud skole vil få gratis frukt på tirsdager og torsdager.