Informasjonsmøte om International Classes og IB

Skolen har over 10.000  bøker

Manglerud skole ønsker foresatte til nye søkere velkommen til informasjonsmøte om International Classes (IC), IB-programmet og søknadsprosessen. 

Hvor: Aula, første etg. i hovedbygget (bygg A).
Tid: Kl. 18.00-19.15, mandag 20. januar.  

PS! Søknadsskjemaer forventes ferdige innen mandag 13. januar.