Innskriving av elever for skoleåret 2019/2020

Jenter i klasserom


Innskriving av elever til 1. årstrinn skoleåret 2019/20 blir:

mandag  10/12 kl 17:00 - 19:00 i Aktivitetsskolen (AKS) i skolens J – bygg.

tirsdag 11/12 kl 09:00 - 12:00. på skolens bibliotek i 2. etasje inngang A.

 

Alle barn født i 2013 skal skrives inn ved bostedsskolen selv om:

·         Det søkes om utsatt skolestart.

·         Det søkes om opptak i spesialskole eller i spesialklasse ved en annen skole.

·         Det søkes om skolebytte til en annen skole enn innskrivningsskolen.

·         Familien planlegger flytting i løpet av våren / sommeren 2019

Les mer her.