Innsøking International Classes

Flaggkollasj

Det er åpent for Innsøking til International Classes fra og med 10. januar til 1. mars 2017. Merk at søknadene behandles først etter at søknadsfristen utløper 1. mars.

Vi minner om informasjonsmøte på skolen 31. januar kl. 18:00.