Tiltaksnivå (oppdatert 6.mai 2021)

Koronavirus

For å kunne klargjøre klasserom, organisere kohorter og undervisning vil det bli hjemmeskole på fredag 7.mai. Vi vil ha opplegg på skolen for sårbare elever og barn til foresatte i samfunnskritiske yrker. Dere vil få mer info fra kontaktlærer. 

OBS! 10 trinn gjennomfører norsktentamen på fredag. 

Peter, rektor