Skolestart 2020 - Informasjon og datoer

Gutt og jente, med skoleelementer

Skolestart 2020

Hei alle foreldre og barnehager.

Her kommer litt viktig informasjon og datoer om skolestarten på Manglerud 2020.  Rutiner og frister fra UDE og interne dager på Manglerud skole.

Rutiner og frister fra Utdanningsetaten:

05.02.2020:
Skolen skal foreløpig avklare hvilke elever som skal ha vedtak om
nærskole.

01.04.2020:
Frist for foresatte til å melde nye opplysninger, registrere flytting og  sende inn dokumentasjon til skolen.

15.04.2020:
Skolen fatter vedtak om nærskole

02.05.2020:
Søknadsfrist for å søke om skolebytte

13.05.2020:
Skolen skal besvare alle søknader om skolebytte mottatt innen
02.05.2020.

 

Interne rutiner på Manglerud skole:

Sosiallærer besøker barnehagene i perioden. Uke 9, uke 10, uke 11 og uke 12.

I uke 17: 22.04, 23.04 og 24.04 inviteres barnehagene til besøksdag på skolen og aktivitetsskolen. Denne dagen er det personalet i barnehagen som følger barna. Her møter barna voksne og noen elever fra 1. klasse. Det er kun de barna som skal begynne på skolen som skal være med. For barnehager hvor det er ett barn som skal begynne på skolen og personalet ikke har kapasitet til å følge, kan en foresatt følge barnet.

04.06.2020: Førskoledag for alle skolestarterne. Denne dagen er det foresatte som følger barna.

Barna er delt inn i det vi antar blir klassene også etter sommerferien. Det blir avholdt informasjonsmøte for foresatte mens barna er sammen med lærere. Til informasjonsmøte for foresatte, inviteres BUP, PPT, helsesykepleiere og barnevern for å gi litt generell informasjon om sine tjenester. Foresatte får brev hjem med invitasjon til denne dagen.

Med vennlig hilsen
Tone Merete Berg
sosiallærer 1.-4. trinn