Skolestart 2020

Gruppe barn sitter på gjerde foran hus.

Informasjon til alle elever og foresatte på Manglerud skole

Endelig er vi klare for nytt skoleår. Vi gleder oss til skolestart, og ønsker alle elevene velkomne tilbake til skolen mandag morgen 17. august. På grunn av koronasituasjonen må vi ta noen forholdsregler.

1. trinn møter ved Furufjell kl. 09:00. Skoledagen varer til kl. 13:00.

3. trinn møter utenfor bygg J kl. 08:30. Skoledagen varer til kl. 13:00.

2. og 4. trinn møter utenfor bygg H kl. 08:30. Skoledagen varer til kl. 13:00.

5. -10. trinn møter i skolegården utenfor byggene de har klasserom i kl. 08:30. Skoledagen varer til kl. 13:00.

 

Smittevern og oppstart

Når vi har planlagt åpningen har vi brukt Udirs veileder for smittevern. Vi skal følge rådene for gult nivå.

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/

Det meste vil være likt den situasjon som vi hadde før vi gikk ut i sommerferie, men noe i organiseringen kanskje er litt annerledes.

Som påminnelse for "skoleveteraner" og ny informasjon for skolestartere.

 

Organisering

Elevene vil være organisert i sine klasser (kohorter). To klasser vil kunne samarbeide noe, bl.a. med hensyn til omgang mellom elever.

Elevene vil også læres opp til gode rutiner for håndvask. Elevene vil også bli gitt rutiner som vask av egen pult etter bruk for å forbedre hygienen mest mulig inne i klasserommet.

Elevene kan ikke ha med leker og kosedyr etc med hjemmefra.

Om elever er syke eller har symptom skal de være hjemme.

Vi vil ikke tillate at foresatte blir med inn i skolebygget om man ikke har avtalt på forhånd.

Voksne og barn vil unnvike fysisk kontakt, men vi vil selvsagt trøste barn som trenger det.

Vi vil at elever kommer til skolen rett før skolestart, så vi ikke får for mange elever på skolegården uten at vi har kontroll.

 

1. trinn - skolestartere

Første skoledag er en stor dag for barn og voksne. I år blir den litt spesiell da vi må ta noen forholdsregler, men vi skal prøve å få den så fin og trygg som mulig.

1.     Det kan bare bli med en foresatt for at vi ikke skal bli for mange og for at vi skal kunne holde avstand.

2.  Foresatte kan ikke bli med inn i klasserommet.

3. Rektor vil ikke håndhilse på elevene, men vi vil hilse på en trygg måte

Skolestartene er et veldig flott gjeng og jeg har treffet dem på førskoledagen og i AKS. Jeg gleder meg til å få dem in i skolen! Ta kontakt om dere har noen spørsmål.

 

International Classes:

PYP1 møter i skolegården kl. 10:30 - 14:45.

PYP2 - 6 møter kontaktlærer i skolegården kl. 09:00 - 14:45.

MYP1 og MYP2 møter kontaktlærer i skolegården kl. 09:00 - 15:15.