Til foresatte som har yrker som vurderes å ha en kritisk samfunnsfunksjon

Skrivebok og penn

 Rett til barnepass/tilsyn gjelder bare hvis begge foreldrene har yrker som vurderes å ha en kritisk samfunnsfunksjon. For at vi skal gi best mulig tilbud så ønsker vi at dere tar kontakt med skolens kontor 22757310. Det er også mulig å sende e-post med behov til manglerud@ude.oslo.kommune.no (kopi til peter.streijffert@ude.oslo.kommune.no og gaute.vaje@ude.oslo.kommune.no ).