Tips til valg av videregående opplæring

Elever som jobber med PC

Til foresatte til elever på ungdomskolen.