Velkommen til AKS!

Barn i lekestativ

Her finner dere informasjon om oppstart på Aktivitetsskolen i august 2020.

Aktivitetsskolen Manglerud starter opp mandag 3. august.

Vi ber om at dere tar med to matpakker, en drikkeflaske og klær etter vær. Det er også lurt å ta med skift. Vi kommer til å ha felles morgen-AKS for 2.-4. trinn, men splitter opp i basene etter kl 08.30. Kommer dere etter 08.30 kan dere gå rett til basen. Oppmøtetid er senest kl 10:00.

  • Skolestartere har egen morgen -AKS med egen inngang.
  • Aktivitetsskolen vil ha infomøte for foreldre til nye skolestartere med AKS-leder Gaute Våje kl. 10:00 på mandagene i ferien (03.08 og 10.08).
  • Det er planleggingsdager for AKS 13/8 og 14/8, og AKS er stengt disse dagene.

Myndighetene har bestemt at skolene skal følge rutiner for gult smittenivå. Det betyr at AKS kan gi et tilnærmet normalt tilbud. På gult nivå vil AKS ha fokus på:

· Ingen syke skal møte på skolen

· Vask hender godt før dere kommer til skolen

· AKS vil ha fokus på god hygiene og forsterket renhold

· Barn og voksne prøver å unngå håndhilsning og klemming.

· Vi unngår trengsel og store samlinger og deler opp gruppene ved behov.