Velkommen til førskoledag torsdag 6. juni!

Barn som løper

På førskoledagen følger foreldrene barna sine til skolen. Mens barna er i sine klasser vil skolen ha en samling for foreldrene hvor vi gir informasjon om skolens organisering, forventinger og tilbud.

Barna spiser lunsj på skolen.

Tine meierier leverer melk til barna. Send med matpakke.

Vi ønsker barn og voksne velkommen til Manglerud skole.