Hovedseksjon

Kontakt AKS

Aktivitetsskoleleder:
Gaute Våje
Epost: gaute.vaje@osloskolen.no
Tlf: 481 06 829

Base 1:
1. trinn
Baseleder: Pricilla Nilsen
E-post: priscilla.nilsen@osloskolen.no
Tlf: 482 38 981

Base 2:
3. og 4. trinn
Baseleder: Marie Wiker
E-post: marie.wiker@osloskolen.no
Tlf: 482 46 693

Base 3:
Baseleder: Niklas Andresen
E-post: niklas.andresen@osloskolen.no
Tlf: 481 96 554

AKS, After School Care, International Classes
Team leader: Mihaela Jordet 
E-post: mihaela.jordet@osloskolen.no
Telefon: 976 69 924