Hovedseksjon

Matserveringen på AKS

Fra 1. august 2019 til ca. 15. januar 2020 vil Aktivitetsskolens kjøkken være stengt grunnet ventilasjonsutbedring. Det betyr at alle barna må ha med seg en ekstra matpakke i denne perioden. Vi vil serverer frukt flere ganger i uken. Vi vil også grille i skolehagen noen ganger i løpet av perioden.

I alle ferier har ungene med seg dobbel matpakke hjemmefra.

 

Vanligvis serverer vi 4 måltider pr. uke fra tirsdag – fredag. Mandager har elevene med seg ekstra matpakke som de kan spise på Aktivitetsskolen. Vi har et eget kjøkken der vi tilbereder maten. Vi har servering av varm mat 1 gang pr. uke. Av drikke serverer vi melk, biola, vann, og innimellom juice.


Måltidet på Aktivitetsskolen skal være et lett måltid i påvente av et middagsmåltid hjemme. I forbindelse med matserveringen forholder vi oss til helsedirektoratets nasjonale retningslinjer for mat og måltider i skolen. Vi følger alle anbefalingene, og når det kommer til mengde forholder vi oss til anbefaling 13. Der står det blant annet i tabell 2: Alderstilpassede referanseverdier for energiinnhold i ulike måltider. Vi forholder oss også til nøkkelhullsmerking ved servering av pålegg og mat.

 

 

På aktivitetsskolen beregner vi altså mengde ut fra helsedirektoratets anbefalinger. Dersom noen er mer sultne, skal de si fra, så får de mer mat. Det får alle barna beskjed om.

 

Dersom ditt barn har allergier/intoleranser ber vi dere ta kontakt med baseleder.