Måltider

Glade skoleelever, illustrasjon

I tillegg til dette serverer vi melk ved siden av maten alle dager. Måltidet skal være et "lettmåltid" i påvente av at barna skal hjem til et middagsmåltid. Hver mandag må elevene ha med seg to matpakker og drikkeflaske. En til skolen og en de kan spise på aktivitetsskolen.

Vi ønsker å legge vekt på det sosiale samspillet rundt bordet. Vi ser på måltidet som en aktivitet i seg selv på lik linje med andre aktiviteter. Dersom ditt barn har allergier/intoleranser ber vi dere ta kontakt med AKS. I skolens ferier serveres det ikke mat.