Skoletannlegen

Tannhelsetjenesten

Elever ved Manglerud blir innkalt og får sin tannbehandling ved Ryen tannklinikk.

Kontaktinfo

Telefon 23 46 60 00

Send e-post til ryen@hel.oslo.kommune.no

Besøksadresse

Ryensvingen 1, 0680 OSLO

Åpningstider er hver dag fra kl. 08:00–15:30

 

Behov for øyeblikkelig hjelp utenom tannklinikkens åpningstider:

Tannlegevakta i Schweigaardsgt. 6 gir akuttbehandling til alle. Behandlingen der er gratis for barn og ungdom.

Åpningstider er hver kveld kl. 19:00–22:00 samt lørdager/søndager kl. 11:00–14:00 og 19:00–22:00.

Det er ingen timebestilling, men kølappsystem.

Telefon 22 67 30 00.