Hovedseksjon

Skoletannlegen

Tannhelsetjenesten

Elever ved Manglerud blir innkalt og får sin tannbehandling ved Ryen tannklinikk.

Kontaktinfo:
Telefon: 23 46 60 00
Epost: ryen@hel.oslo.kommune.no

Besøksadresse:
Ryensvingen 1, 0680 OSLO

Åpningstider:
Man - Fre kl. 08:00–15:30

Mer informasjon:
https://www.oslo.kommune.no/helse-og-omsorg/helsehjelp/tannhelse-og-tannlege/offentlige-tannklinikker-i-oslo/ryen-tannklinikk/

 

Tannlegevakt

Behov for øyeblikkelig hjelp utenom tannklinikkens åpningstider.

Besøksadresse:
Kjølberggata 31 A, 0653 OSLO.
Tannlegevakten ligger i 1. etasje, med inngang fra Brinken på baksiden av bygget (Samme sted som Tøyen senter tannklinikk).

Åpningstider:
Man - Fre kl. 15:30 – 19:30 samt lørdager/søndager kl. 12:00 – 15:00.

Telefon:
23 43 00 60

Mer informasjon:
https://www.oslo.kommune.no/helse-og-omsorg/helsehjelp/tannhelse-og-tannlege/offentlige-tannklinikker-i-oslo/tannlegevakten/