Hovedseksjon

Medisinavtale med skolen

Dette gjelder om det er daglig medisinering og om det er akutt behov ved f.eks. allergiske reaksjoner.