Hovedseksjon

Velkommen til Manglerud AKS

sekker

Åpningstider

Manglerud aktivitetsskole har åpent mandag til fredag 07.30-16.45
Aktivitetsskolen har stengt hele juli uansett hvor i uken første og siste dag er plassert, samt jul- og nyttårsaften, samt offentlige helligdager.

Morgenåpning

Dere kan benytte dere av plassen fra klokken 07.30 om morgenen frem til skolen starter. Barna kan spise medbrakt frokost dersom de ønsker det.

Basene

På Manglerud AKS har vi en felles base og tre baseledere

Base 1: 
Pricilla Nilsen
E-post: priscilla.nilsen@osloskolen.no
Tlf: 482 38 981

Nyttig informasjon om oppstart på AKS finner du her:
https://manglerud.osloskolen.no/aktivitetsskolen/aks-pa-manglerud-skole/rutiner/ 

Base 2:
Lise-Lotte Løland
E-post: lise-lotte.loland@osloskolen.no
Tlf: 481 96 554

Base 3:
Amund Eriksen
E-post: amund.eriksen@osloskolen.no
tlf: 482 46 693

 

Baselederne har ansvar for å utvikle aktivitetstilbudet og sørge for god kommunikasjon og samarbeid med lærerne tilknyttet trinnene de er baseledere for. Baselderne og Aktivitetsskoleleder er tilgjengelig både på telefon og mail dersom dere har behov for snakke med dem, eller formidle beskjeder.

I tillegg har vi mange dyktige barneveiledere som følger opp barna og gjennomfører det praktiske arbeidet i hverdagen på AKS.

 

De ansatte på AKS

Vi har mange dyktige ansatte på Aktivitetsskolen som følger opp barna og gjennomfører det praktiske arbeidet i hverdagen på AKS. Noen jobber bare på AKS, men mange jobber også på skolen, og er assistenter i ulike klasser.

En trygg oppstart for 1. trinnselevene.
Vi legger vekt på at ungene skal ha en trygg og god oppstart på Aktivitetsskolen. Mange begynner jo på AKS før skolen starter, så vi kommer til å ha fokus på at de skal bli godt kjent. Den første tiden skjermer vi 1. klassingene slik at de kan bli godt kjent med hverandre og de voksne på AKS. Det blir også kos og lek med barna fra de andre trinnene, men litt gradvis.

Vi deler barna i mindre grupper slik at de skal bli trygge i en gruppe med en gang. Det vil være to voksne på gruppa som vil være veldig tett på barna og fortelle og snakke om ting de lurer på, eller vil ha hjelp til. Det kan være alt fra å snakke om hvordan vi kan være snille mot hverandre og vise hensyn, invitere noen med på leken, si fra til voksne hvis noe ikke er greit, toalettrutiner og at voksne følger og snakke om hvorfor vi gjør sånn og slik på AKS.

 

Vi anbefaler at dere kommer mellom klokken 08:00 og 09:00. Dere går inn døra J3. Der blir dere møtt i resepsjonen. Eleven får navnskilt og dere blir vist til garderobeplassen. Deretter blir dere fulgt opp i et rom. Der har vi voksne som setter seg ned med barna og blir litt kjent. Etter hvert kan du som voksen gå ned å hente et skjema du skal fylle ut. Gå innom rommet der barnet ditt er, si fra at du går på foreldrerommet og fyller ut skjema. Dersom barnet kommer greit inn i gruppa, kan du etter hvert gå. Vi starter med samlingsstund for barna kl 09:00.

Vi anbefaler at barnet har kortere dager på AKS de første dagene. Det er mye inntrykk og erfaringsmessig er barna veldig slitne. Vi håper derfor dere har anledning til å hente senest klokken 15:00. Dette for at ungene ikke skal bli så slitne at de begynner å gråte og får en dårlig opplevelse på slutten av dagen.

Vi har også tett samarbeid med lærerne og assistenter som er tilknyttet 1. trinn for at oppstarten på skolen skal bli god.

 

Åpningstider
Manglerud aktivitetsskole har åpent mandag til fredag 07:30-16:45
Aktivitetsskolen har stengt hele juli uansett hvor i uken første og siste dag er plassert, samt jul- og nyttårsaften, samt offentlige helligdager.

Mange av våre elever har faste avtaler. Det vil si at foresatte har avtalt med baseleder at barnet går hjem selv til en spesiell tid. Barnet vil da sendes hjem alene til avtalt tidspunkt.

 

Morgenåpning
Dersom dere har heldagplass kan dere benytte plassen fra klokken 07:30 om morgenen frem til skolen starter. Barna kan spise medbrakt frokost dersom de ønsker det.

De som har halvdagsplass og gratis kjernetid kan ikke benytte morgenåpning.

 

Levere og hente på AKS:
Elevene selv eller dere foresatte krysser elevene inn til morgenåpning. Vi krysser ikke inn elever etter 08:15. Da kan elevene være ute i skolegården og vente til det ringer inn.
Etter skolen henter vi elevene i klasserommet og krysser dem inn.
Det er svært viktig at dere krysser elevene ut når dere henter på ettermiddagen.
Lag gjerne avtale om faste beskjeder dersom du ønsker at ditt barn skal gå hjem til et gitt tidspunkt hver dag.  
Når du ringer for å gi beskjeder på ettermiddagen er det viktig at du snakker høyt og tydelig.
Si fullt navn og hvilken klasse, for eksempel Liv Hansen i 1A.
Du kan også sende mail til baseleder.

 

Samarbeid mellom Aktivitetsskole og hjem
For at barnet skal ha det bra på AKS er det viktig med en god dialog mellom foresatte og Aktivitetsskolen. Det er viktig at dere tar kontakt med baselederne dersom det er noe dere ønsker å informere om, lurer på eller ønsker en dialog rundt. Vi skal gjøre vårt ytterste for å finne gode løsninger i samarbeid med dere.

 

Ukeplan og informasjon
Vi sender ut en ukeplan hver fredag med informasjon om kommende ukes aktiviteter. Denne sendes på mail til alle foresatte. Vi legger også ut på hjemmesiden, i tillegg til at vi henger opp informasjon i gangen på skolen der dere henter og leverer barnet.

 

Matserveringen på AKS

I alle ferier har ungene med seg dobbel matpakke hjemmefra.

Vanligvis serverer vi 4 måltider pr. uke fra tirsdag – fredag. Mandager har elevene med seg ekstra matpakke som de kan spise på Aktivitetsskolen. Vi har et eget kjøkken der vi tilbereder maten. Vi har servering av varm mat 1 gang pr. uke. Av drikke serverer vi melk, vann, og innimellom juice.

Måltidet på Aktivitetsskolen skal være et lett måltid i påvente av et middagsmåltid hjemme. I forbindelse med matserveringen forholder vi oss til helsedirektoratets nasjonale retningslinjer for mat og måltider i skolen. Vi følger alle anbefalingene, og når det kommer til mengde forholder vi oss til anbefaling 13. Der står det blant annet i tabell 2: Alderstilpassede referanseverdier for energiinnhold i ulike måltider. Vi forholder oss også til nøkkelhullsmerking ved servering av pålegg og mat.

På aktivitetsskolen beregner vi altså mengde ut fra helsedirektoratets anbefalinger. Dersom dere opplever at barnet ofte er sulten når dere henter, så kan det være lurt å legge med litt ekstra i matpakken som de kan finne frem ved slutten av dagen.

Dersom ditt barn har allergier/intoleranser ber vi dere ta kontakt med baseleder.

Garderober
Elevene på Aktivitetsskolen har den samme garderobeplassen både på skole og AKS. Det er foresatte og barn som har ansvar for at garderobeplassen er ryddig. Vaskepersonalet vårt vil ikke vaske dersom sko og klær ligger på gulvet. Vi setter stor pris på om dere kan hjelpe oss med dette.  

Sørg for at barnet ditt har en pose med skiftetøy. La det også være en tom pose til skittent tøy. Ungene skifter selv, så det kan være en god ide å øve på dette sammen med ungene og vise dem hvor de skal legge det som er skittent.
Vi hjelper selvsagt førsteklassingene å kle av og på, men vi anbefaler på det sterkeste å øve. Tenk også på hva slags tøy og sko dere velger til barna. Det bør være tøy og sko elevene klarer å få på seg selv. DERE MÅ MERKE TØYET TIL BARNET.

Overgang fra skole til AKS
Når skolen begynner og elevene skal fra skolen til AKS, vil barneveilederne som jobber på Aktivitetsskolen gå opp i klasserommene og overta elevene når skolen er ferdig. Elevene blir altså krysset inn i klasserommet og blir fulgt til AKS av en voksen.

Ferietilbudet på Aktivitetsskolen
Vi har åpent i alle ferier. Da har vi egne aktivitetsprogram. Vi ønsker at alle som skal være på Aktivitetsskolen i feriene melder seg på. Dere får aktivitetsprogrammet sendt hjem på mail.

Planleggingsdager på Aktivitetsskolen.
På aktivitetsskolen på Manglerud har vi i løpet av et skoleår, 2 planleggingsdager. Aktivitetsskolen vil da være stengt, selv om elevene har vanlig skole Dere vil få informasjon i god tid om når vi har planleggingsdager. Planleggingsdagene dette skoleåret er 17. og 18. august.

Hjemmesiden
I løpet av juni vil vi også oppdatere informasjonen på hjemmesiden. Det kan være lurt å gå inn i slutten av juni og gjøre seg litt kjent med skolens hjemmeside.