Velkommen til Manglerud AKS

sekker

Velkommen til Aktivitetsskolen Manglerud!

 

Vår aktivitetsskole er delt opp i tre baser, med en baseleder på hver av basene.

Aktivitetsskolens planer er knyttet opp mot skolens lokale planer og kunnskapsmålene i Kunnskapsløftet, på bakgrunn av Rammeplanens 5 fagområder. Aktivitetsskolen er et frivillig tilbud. Vi har som mål å gi elevene et variert aktivitetstilbud kombinert av voksenstyrte aktiviteter, læringsstøttende aktiviteter og frilek.

 

Baselederne for hvert av trinnene samarbeider med kontaktlærerne slik at vi kan gjennomføre læringsstøttende aktiviteter på AKS. Vårt mål er at organiserte lekpregede aktiviteter skal forsterke læringen elevene har fått på skolen. På basen til 1. trinn har vi i lagt vekt på læringsstøtende aktiviteter knyttet opp mot bokstavinnlæringen og grunnleggende tallforståelse.

 

Det viktig at alle trives på Aktivitetsskolen og er trygge på de andre barna og personalet. Manglerud skole er en PALS skole. Det innebærer at elevene skal møte de samme reglene og konsekvente voksne både på skole og Aktivitetsskole.

 

Vi anbefaler korte dager de første dagene. Vi er mye ute og det er viktig med skiftetøy, innesko og at barna kles etter værforholdene. Det er også viktig at dere sender med to matpakker den første perioden frem til skolen starter.

 

Husk to matpakker i perioden 1. - 19. august.

1. klassingene har den første tiden i august eget opplegg her på huset. De vil ikke være med på turer og aktiviteter med de større barna hvis dette ikke er noe som foregår lokalt. Vi prøver å holde de minste i nærheten basen slik at de får en trygg ramme å forholde seg til. Målet den første tiden er å bli kjent med barn/ voksne og aktivitetsskolens område og regler. Hovedansvarlig for oppfølgingen av 1. klassingene er Cate (baseleder).

 

Det er viktig å holde oss løpende orientert om barna deres. Er det noe dere lurer på er det viktig at dere spør slik at vi i fellesskap skaper best mulig rammebetingelser for barna deres.

 

Vi anbefaler alle foresatte at det øves på selvstendighetstrening hjemme, slik at barnet mestrer det å kunne kle på seg selv, gå på do selv, knyte skolisser og holde orden på sakene sine. Aktivitetsskolen har ingen mulighet til å ha samme oppfølging som en er vant til fra barnehagen/hjemmet. Det at barnet mestrer slike oppgaver styrker selvtilliten. Barn som strever med å kunne klare slike ting hjelper vi selvfølgelig. Den første tiden følger ansatte ved Aktivitetsskolen elevene opp til skolen (nye 1. klassinger) og lærerne følger ned til Aktivitetsskolen frem til uke 40.

 

Ved ferier vil ordningen sende ut påmeldingsskjema med program for perioden. Påmeldingen er bindene og vi ber foresatte som skal benytte seg av tilbudet, svare innen tidsfristen. Hvis du ikke skal benytte deg av tilbudet, trenger du ikke svare. Vi minner om at du kan svare via e-post. For disse aktivitetene kan det forekomme noe ekstrabetaling men vi har som mål å holde kostnadene på et minimum. Vi er opptatt av foreldresamarbeidet og ønsker å ha en tett dialog med foresatte for å tilrettelegge tilbudet best mulig. Vi har en lav terskel for foreldrehenvendelser og ber dere raskest mulig å ta kontakt med oss når dere har noe på hjertet. Ingen saker er for store eller små. I den anledning ber vi dere være nøye med utfylling av "Opplysnings – og avtaleskjemaet" som er vedlagt dette heftet. Vær vennlig å ta med skjemaet senest første dagen barnet deres begynner ved ordningen.