Aktiviteter og påmelding

Noen aktiviteter avsluttes samme dag, mens andre går over en periode og frem til et "mål". Det er viktig at barna får prøvd forskjellige aktiviteter innenfor trygge rammer, med venner og kjente voksne. Noen barn vil være med på alt, mens andre velger bort styrte aktiviteter. Vi respekterer barnas valg, men noen ganger "hjelper" vi litt ekstra. Noen trenger å trene på spontan lek, mens andre trenger litt ekstra motivasjon for å delta i styrte aktiviteter. Er det noe du savner, ta kontakt.

Vi ønsker å gjøre oppmerksom på at når det gjelder aktiviteter der det er påmelding blir ikke barna sendt hjem under aktiviteten (eks, svømming, ishall, kurs). Skal barna hjem eller på andre tilbud i dette tidsrommet kan disse ikke være med på overnevnte opplegg denne dagen.

Barn som melder seg på må ønske dette selv, da ansatte enkelte ganger opplever at de må tvinge barna, fordi det er foresatte som ønsker en deltagelse for sitt barn. Vi oppfordrer dere til å snakke med barnet deres om dette før påmelding. For en del barn, spesielt de minste er en lang dag på skolen en utmattende dag. De vil helst fylle tiden de har til rådighet på AKS med valgfrie aktiviteter og lek.

Skolens ferier og undervisningsfrie dager

I skolens ferier og fridager setter vi opp alternative programmer. Det er derfor bindende påmelding til disse dagene. Det er viktig at vi vet hvor mange som kommer da vi bemanner etter norm. Det er også viktig at barna har med seg to matpakker disse dagene.