Aktivitetstilbudet ved Manglerud AKS

Barn som løper i gresset.

 Aktivitetsskolens planer er knyttet opp mot skolens lokale planer og kunnskapsmålene i Kunnskapsløftet, på bakgrunn av Rammeplanens 5 fagområder. Vi har som mål å gi elevene et variert aktivitetstilbud kombinert av voksenstyrte aktiviteter, læringsstøttende aktiviteter og frilek.

 Vi legger også vekt på å jobbe med å skape gode relasjoner mellom ungene, trene på sosiale ferdigheter og godt samspill. Det er viktig at barna får prøve forskjellige aktiviteter innenfor trygge rammer, med venner og kjente voksne. Noen barn vil være med på alt, mens andre velger bort styrte aktiviteter. Vi respekterer barnas valg, men noen ganger "hjelper" vi litt ekstra. Noen trenger å trene på spontan lek, mens andre trenger litt ekstra motivasjon for å delta i styrte aktiviteter.

 

 Aktivitetsgrupper

Vi har ulike aktivitetsgrupper som barna melder seg på. Gruppene går over 4 uker hver tirsdag, onsdag og torsdag. Varigheten på aktivitetsgruppa er ca 60 minutter hver dag.  I løpet av disse 4 ukene vil det være mange ulike ting elevene gjør på gruppa. Det er 2 voksne som har ansvar for aktivitetene på en gruppe gjennom hele året. Det går fint å melde seg på samme gruppe flere ganger. Elevene velger selv hvilke grupper de vil delta på, og skriver seg på her på Aktivitetsskolen. På noen grupper blir det kanskje ventelister, men da får man være med neste periode.  Vi prøver å ha variert innhold slik at det skal være noe for alle. Har du meldt deg på for eksempel idrettsgruppa, vil du i løpet av perioden være innom mange ulike idretter, aktiviteter og leker som har sitt utspring i idrett. Når elevene har meldt seg på det de ønsker å være med på, vil dere få et informasjonsskriv der vi beskriver mer i detalj hva de skal gjøre i løpet av perioden.

 

Her er en kort beskrivelse av de ulike aktivitetsgruppene våre og noe av innholdet:

 

Idrettsgjengen: fotball, dans, innebandy, friidrett, basket, bordtennis, håndball, volleyball, kanonball, ski og skøyter. Det blir masse ulike lekpregede øvelser, stafetter og konkurranser. Vi benytter oss av gymsal, fotballhall, basketbingen og kunstgresset.

 

Naturgjengen: Vi kommer til å ha mange aktiviteter i skogen, i skolehagen, være miljødetektiver, ha snekkerverksted.

 

Hobbygjengen: Vi tegner, maler, limer, syr, klipper, bretter, perler, broderer, vever og strikker. Vi lager også våre egne masker til karnevalet vi skal ha i februar.

 

Musikkgjengen: Vi lager enkle instrumenter, har musikkleker, dans og danselek, rytmekorps, tekstforfatter, fanklubb, GoNoodle, dramaleker, musikkhistorie, lytteleker, Quiz og Kahoot.

 

Mini-ingeniørene: Vi har små og store byggeprosjekter med masse ulike konstruksjonsmaterialer, og enkel koding. Lego, Kapla, Plus, Vi lager skisser, regner, måler, tegner, tenker, bygger. Problemløsningsoppgaver og leker.

 

Arkaden: Vi skal kose oss med masse forskjellige brettspill og kortspill. Vi kommer til å bruke datarom og iPad. Vi skal lage egne spill både ute og inne. Det blir masse lek og moro. Vi kommer også til å benytte oss av vårt flotte bibliotek.

 

Lekegjengen: Vi leker både ute og inne med mange forskjellige leker: figurer, biler, dukker, dyr, riddere, spill, og konkurranser.

 

 Læringsstøttende aktiviteter

 Baselederne for hvert av trinnene samarbeider med kontaktlærerne slik at vi kan gjennomføre læringsstøttende aktiviteter på AKS. Vårt mål er at organiserte lekpregede aktiviteter skal forsterke læringen elevene har fått på skolen. På 1. trinn har vi for eksempel i lagt vekt på læringsstøtende aktiviteter knyttet opp mot bokstavinnlæringen, leseopplæringen og grunnleggende tallforståelse, mens på kokkekurset på 3. og 4. trinn jobber vi med å lese oppskrifter og doble og halvere mengder. De læringsstøttende aktivitetene legges inn i aktivitetsgruppene og kursene våre.

 

 Kurstilbud

 Vil ønsker også å tilby elevene våre ulike kurs. Dette er aktiviteter elevene melder seg på i samråd med foresatte. Her vil dere få påmelding. Dersom det er veldig mange som melder seg på, opprettes det en venteliste. Dere vil få informasjon om kurstilbudene når skolen starter opp.

 Vi ønsker å gjøre oppmerksom på at når det gjelder aktiviteter der det er påmelding blir ikke barna sendt hjem under aktiviteten (eks, svømming, ishall, kurs). Skal barna hjem eller på andre tilbud i dette tidsrommet kan disse ikke være med på overnevnte opplegg denne dagen.

Barn som melder seg på må ønske dette selv, da ansatte enkelte ganger opplever at det er vanskelig å motivere barna til å være med, fordi det er foresatte som ønsker deltagelse for sitt barn. Vi oppfordrer dere til å snakke med barnet deres om dette før påmelding. En del barn, spesielt de minste, er slitne etter en lang dag.

Skolens ferier og undervisningsfrie dager

I skolens ferier og fridager setter vi opp alternative programmer. Det er derfor bindende påmelding til disse dagene. Det er viktig at vi vet hvor mange som kommer da vi bemanner etter norm. Det er også viktig at barna har med seg to matpakker disse dagene.