Hovedseksjon

Aktivitetstilbudet ved Manglerud AKS

Barn som løper i gresset.

 Aktivitetsskolens planer er knyttet opp mot skolens lokale planer og kunnskapsmålene i Kunnskapsløftet, på bakgrunn av Rammeplanens 5 fagområder. Vi har som mål å gi elevene et variert aktivitetstilbud kombinert av voksenstyrte aktiviteter, læringsstøttende aktiviteter og frilek.

 Vi legger også vekt på å jobbe med å skape gode relasjoner mellom ungene, trene på sosiale ferdigheter og godt samspill. Det er viktig at barna får prøve forskjellige aktiviteter innenfor trygge rammer, med venner og kjente voksne. Noen barn vil være med på alt, mens andre velger bort styrte aktiviteter. Vi respekterer barnas valg, men noen ganger "hjelper" vi litt ekstra. Noen trenger å trene på spontan lek, mens andre trenger litt ekstra motivasjon for å delta i styrte aktiviteter.

 

Læringsstøttende aktiviteter

 Baselederne for hvert av trinnene samarbeider med kontaktlærerne slik at vi kan gjennomføre læringsstøttende aktiviteter på AKS. Vårt mål er at organiserte lekpregede aktiviteter skal forsterke læringen elevene har fått på skolen. På 1. trinn har vi for eksempel i lagt vekt på læringsstøtende aktiviteter knyttet opp mot bokstavinnlæringen, leseopplæringen og grunnleggende tallforståelse, mens på kokkekurset på 3. og 4. trinn jobber vi med å lese oppskrifter og doble og halvere mengder. De læringsstøttende aktivitetene legges inn i aktivitetsgruppene og kursene våre.

 

Skolens ferier og undervisningsfrie dager

I skolens ferier og fridager setter vi opp alternative programmer. Det er derfor bindende påmelding til disse dagene. Det er viktig at vi vet hvor mange som kommer da vi bemanner etter norm. Det er også viktig at barna har med seg to matpakker disse dagene.