Hovedseksjon

Fremmedspråk ved skolen

Når elevene på Manglerud starter på 8.trinn, har de valgt enten et fremmespråk (tysk, spansk, fransk) eller språkling fordypning i engelsk. Etter at dette valget er gjort skal eleven normalt ha faget hele ungdomstrinnet. Hvis særlige hensyn tilsier det, kan skolen innvilge overgang på et seinere tidspunkt dersom det er plass på gruppen.

 

Valget om å ta et fremmedspråk på ungdomsskolen påvirker også de valgene man har på videregående skole dersom man søker seg inn på en studieforberedende linje.

 

Følgende gjelder kun for studieforberedende linje, ikke yrkesfag:

 

Alternativ 1: Uten fullført fremmedspråk på nivå I fra ungdomsskolen må du ta fremmedspråk fellesfag på nivå I og II over tre år (både i Vg1, Vg2 og Vg3) på videregående skole. Ved dette alternativet begrenses dine valgmuligheter på Vg3 da fellesfaget fremmedspråk "tar plassen" til et av programfagene. Du må også tilegne deg nivå I+II på 3 år, i stedet for 5 år (8-10 + Vg1+2).

 

Alternativ 2: Med fullført fremmedspråk på nivå I fra ungdomsskolen kan du a) enten fortsette med samme språk på nivå II over to år (Vg1 og Vg2) - Og: Du har mulighet til å velge nivå III siste året (Vg3) og oppnå 1 ekstra poeng til videre skoleopptak. b) eller begynne på et nytt fremmedspråk på nivå I, også over to år (Vg1 og Vg2), da trenger du ikke å ta nivå II.

Valg av fremmedspråk kan få konsekvenser for elevens videre opplæring. For oppdatert informasjon, se Utdanningsdirektoratets hjemmeside. 

Fremmedspråk

Skoleåret 2021/2022 tilbyr Manglerud skole følgende fremmedspråk:

  • Tysk
  • Engelsk fordypning
  • Spansk 
  • Fransk