Fremmedspråk ved skolen

Når elevene på Manglerud starter på 8.trinn, har de valgt enten et fremmespråk (tysk, spansk, fransk) eller språkling fordypning i engelsk. Etter at dette valget er gjort skal eleven normalt ha faget hele ungdomstrinnet. I løpet av første halvår har elevene i samråd med skolen mulighet til å gjøre omvalg. Hvis særlige hensyn tilsier det, kan skolen innvilge overgang på et seinere tidspunkt dersom det er plass på gruppen.

 

Valget om å ta et fremmedspråk på ungdomsskolen påvirker også de valgene man har på videregående skole dersom man søker seg inn på en studieforberedende linje.

 

Følgende gjelder kun for studieforberedende linje, ikke yrkesfag:

 

Alternativ 1: Uten fullført fremmedspråk på nivå I fra ungdomsskolen må du ta fremmedspråk fellesfag på nivå I og II over tre år (både i Vg1, Vg2 og Vg3) på videregående skole. Ved dette alternativet begrenses dine valgmuligheter på Vg3 da fellesfaget fremmedspråk "tar plassen" til et av programfagene. Du må også tilegne deg nivå I+II på 3 år, i stedet for 5 år (8-10 + Vg1+2).

 

Alternativ 2: Med fullført fremmedspråk på nivå I fra ungdomsskolen kan du a) enten fortsette med samme språk på nivå II over to år (Vg1 og Vg2) - Og: Du har mulighet til å velge nivå III siste året (Vg3) og oppnå 1 ekstra poeng til videre skoleopptak. b) eller begynne på et nytt fremmedspråk på nivå I, også over to år (Vg1 og Vg2), da trenger du ikke å ta nivå II.

Valg av fremmedspråk kan få konsekvenser for elevens videre opplæring. For oppdatert informasjon, se Utdanningsdirektoratets hjemmeside. 

Fremmedspråk

Skoleåret 2017/2018 tilbyr Manglerud skole følgende fremmedspråk:

  • Tysk

  • Engelsk fordypning

  • Spansk