Hovedseksjon

Manglerud og Høyenhall skolekorps

Korpset har mange spennende aktiviteter som øvelser, konserter, seminarer med topp instruktører og ikke minst turer både innenlands og utenlands. Vi har også korpsfester, skiturer, bowling, Megazone, badeturer etc. Korpset har et godt miljø hvor de eldste tar seg av de yngste og ingen blir satt på reservebenken.

Fakta om korpset

  • Manglerud Skoles Musikkorps (MSM) og Høyenhall Skolekorps(HSK) ble 1. januar 2012 slått sammen til Manglerud og Høyenhall Skolekorps (MHS).

  • Fellesøvelser er på Høyenhall skole og enkeltøvelser er på Manglerud skole.

  • Epostadresser:

leder@skolekorpset.no 
styret@skolekorpset.no

  • Øvingstider:

        Aspiranter tirsdager 17:00-18:00
        Juniorer tirsdager 17:00-18:00
        Hovedkorps tirsdager 18:00-20:30