Hovedseksjon

Våre baser

Før kl. 09.00 ber vi dere ta kontakt på tlf. 482 46 693
Etter kl. 09.00 ber vi dere ta kontakt med basen.

Base 1: 
Pricilla Nilsen
E-post: priscilla.nilsen@osloskolen.no
Tlf: 482 38 981

Base 2:
Lise-Lotte Løland
E-post: lise-lotte.loland@osloskolen.no
Tlf: 481 96 554 

Base 3:
Amund Eriksen
E-post: amund.eriksen@osloskolen.no
tlf: 482 46 693