Hovedseksjon

Ordensregler

Her finner du ordensreglene for Manglerud skole.

Reglementet for skolen vår er en lokal presisering/supplement til ny forskrift om reglement for orden og oppførsel i Oslo-skolen. Reglementet skal bidra til å oppfylle Oslo-skolens målsetting om et arbeids- og læringsmiljø preget av ro, orden, respekt og faglig konsentrasjon.

Disse ordensreglene er hjemlet i Opplæringslova av 17. juli 1998 nr. 61 med senere endringer, Forskrift til Opplæringslova av 28. juni 1999 med senere endringer og Forskrift om ordensreglement for skolene og voksenopplæringssentrene i Oslo Kommune, vedtatt 12.07.2002. 

Les Osloskolens reglement for orden og oppførsel.