Hovedseksjon

Kontaktinformasjon

International Classes

For mer informasjon ta kontakt med:

Inspektør:
Nina Wroldsen
Telefon: 916 41 206
E-post: nina.wroldsen@ude.oslo.kommune.no

PYP-Coordinator:
Hin Gloria suen
Telefon: 45738884
E-post: Hin.Suen@osloskolen.no

MYP- Coordinator:

Liv Halvorsen

Telefon: 457 38 086

liv.halvorsen@osloskolen.no

MIC Secretary:

Cecilie Edwards

Telefon: 47483408

E-post: cecilie.edwards@osloskolen.no

AKS, After School Care, International Classes

Team-leder: Mihaela M. Jordet
Kontakt AKS, IC på telefon: 976 69 924