Kontaktinformasjon

International Classes

For mer informasjon ta kontakt med:

Inspektør:
Nina Wroldsen
Telefon: 916 41 206
E-post: nina.wroldsen@ude.oslo.kommune.no

PYP-Coordinator:
Liv S. Halvorsen
Telefon: 22 757310
E-post: liv.halvorsen@ude.oslo.kommune.no

MIC Secretary:

Cecilie Edwards

Telefon: 22760597

E-post: cecilie.edwards@ude.oslo.kommune.no

AKS, After School Care, International Classes

Team-leder:
Matthew Brunette
Telefon: 976 69 924
E-post: mabra142@osloskolen.no