Rutiner

Personalet

Undervisningsinspektør/ansvarlig for aktivitetsskolen: Eva A. Kvan

Dette er en administrativ stilling. Hovedoppgavene er blant annet økonomi, budsjett, personal, pedagogisk veiledning, foreldresamarbeid og kontakt med andre aktuelle samarbeidsparter.

Baseledere

Manglerud AKS har tre baseledere.

Aktivitetsskolen er delt opp i tre baser med en ansvarlig baseleder på hver base. 1. trinn, 2. trinn og 3./4. trinn.

Arbeidstiden er satt slik at en av dem stort sett er til stede og tilgjengelige for foresatte. Ved siden av sitt daglige arbeid i barnegruppa har disse ansvaret for å organisere hverdagen på basen, det daglige foreldresamarbeidet og se til at våre rutiner fungerer hensiktsmessig. Baselederne rapporterer til undervisningsinspektør.

Barneveiledere

Vi har mange dyktige barneveiledere som følger opp barna og gjennomfører det praktiske arbeidet i hverdagen på AKS!

Samarbeid Aktivitetsskolen/hjem og beskjeder til Aktivitetsskolen

For at barnet skal ha det bra på AKS  er det viktig med god dialog mellom foresatte og AKS. Det er viktig at dere tar kontakt med baselederne dersom det er noe dere ønsker å informere om, lurer på, eller vil ha en dialog rundt. Vi skal gjøre vårt ytterste for å finne gode løsninger i samarbeid med dere.

Hvis det dukker opp saker som aktivitetsskolen bør ha opplysninger om vedrørende barnet deres, ber vi om at dette informeres om skriftlig slik at vi på best mulig måte kan følge opp barnet. Avtaleskjemaet fylles ut og returneres AKS. Endring på faste avtaler MÅ skje skriftlig. Dette er av hensyn til ditt barns sikkerhet.

 

Ukeplan og informasjon

Vi sender ut en ukeplan hver fredag med informasjon om kommende ukes aktiviteter. Denne sendes på mail til alle foresatte. Vi legger også ut på hjemmesiden, i tillegg til at vi henger opp informasjon i gangen på skolen der dere henter og leverer barnet.

 

Overgang fra skole til AKS

Når skolen begynner og elevene skal fra skolen til AKS, vil barneveilederne som jobber på Aktivitetsskolen gå opp i klasserommene og overta elevene når skolen er ferdig. Elevene blir altså krysset inn i klasserommet og blir fulgt til AKS av en voksen.

 

Ferietilbudet på Aktivitetsskolen

Vi har åpent i alle ferier. Da har vi egne aktivitetsprogram. Vi ønsker at alle som skal være på Aktivitetsskolen i feriene melder seg på. Dere får aktivitetsprogrammet sendt hjem på mail.

 

Planleggingsdager på Aktivitetsskolen

På aktivitetsskolen på Manglerud har vi i løpet av et skoleår, 2 planleggingsdager. Vi har valgt å ha planleggingsdagene våre de samme dagene som barnehagene i nærområdet. Aktivitetsskolen vil da være stengt, selv om elevene har vanlig skole. Dette er vedtatt av Driftsstyret ved skolen. Dere vil få informasjon i god tid om når vi har planleggingsdager.

 

En trygg oppstart for 1. klasse

Vi legger vekt på at ungene skal ha en trygg og god oppstart på Aktivitetsskolen. Mange begynner jo på AKS før skolen starter, så vi kommer til å ha fokus på at de skal bli godt kjent. Den første tiden skjermer vi 1. klassingene slik at de kan bli godt kjent med hverandre og de voksne på AKS.  Det blir også kos og lek med barna fra de andre trinnene, men litt gradvis. Vi skal lage vennskapsbånd og 1. trinn inviteres på pizzafest sammen med 2. trinn og aktiviteter med 3. og 4. trinn. Mange av 1. klassingene var på besøk på Aktivitetsskolen i forbindelse med besøksdagen til barnehagene. Vi synes det er viktig at ungene allerede på denne besøksdagen blir litt kjent med de voksen, lokalene og lekene.

Vi kommer også til å ha mindre grupper med årets skolestartere for å snakke om ting de lurer på, eller vil ha hjelp til. Det kan være alt fra å snakke om hvordan vi kan være snille mot hverandre og vise hensyn, invitere noen med på leken, si fra til voksne hvis noe ikke er greit, toalettrutiner og at voksne følger og snakke om hvorfor vi gjør sånn og slik på AKS.

Oppstartsdatoene 1., 6. og 13 august inviterer vi til frokost for barn og foresatte fra kl 0830-0930. Vi håper dere har anledning til å sette dere ned. Vi er da tilgjengelige for alt dere måtte ha av spørsmål.

Når dere leverer første gang, vil dere få utdelt et skjema som dere fyller ut og leverer til baseleder. Blant annet om hvem som kan hente barnet, telefon, adresse, mail etc.

Vi har også tett samarbeid med lærerne og assistenter som er tilknyttet 1. trinn for at oppstarten på skolen skal bli god.

 

Garderobe

Det er foresattes ansvar at det er orden på barnas garderobeplass og at det til enhver tid finnes skiftetøy etter vær og årstid. Det er viktig at dere trener sammen med barna deres på å holde orden på tingene sine.

 

Halv plass

Manglerud AKS innvilger halv plass til elever f.o.m. 01.01, når eleven går på 3. trinn. I tillegg er det en begrensning på 15%. Hvis kvoten fylles, er det køordning.

Halv plass innebærer at du kan bruke AKS 12 timer i løpet av en uke. Morgenåpent teller som èn time.  Under heldagsåpent(i skolens ferier/fridager) kan du bruke to dager, uavhengig av hvor mange timer du kommer hver av de to dagene.

 

Hjemmesiden og Facebook

Aktivitetsskolen har en egen fane på skolens hjemmeside. Manglerud AKS har også en egen lukket gruppe på Facebook som dere kan bli med i. Her legger vi ut bilder av aktiviteter vi holder på med.

 

Søknadsfrist for Aktivitetsskolen: fortløpende opptak.