Hovedseksjon

Informasjon

Samarbeid Aktivitetsskolen/hjem og beskjeder til Aktivitetsskolen

For at barnet skal ha det bra på AKS  er det viktig med god dialog mellom foresatte og AKS. Det er viktig at dere tar kontakt med baselederne dersom det er noe dere ønsker å informere om, lurer på, eller vil ha en dialog rundt. Vi skal gjøre vårt ytterste for å finne gode løsninger i samarbeid med dere.

Hvis det dukker opp saker som aktivitetsskolen bør ha opplysninger om vedrørende barnet deres, ber vi om at dette informeres om skriftlig slik at vi på best mulig måte kan følge opp barnet. Avtaleskjemaet fylles ut og returneres AKS. Endring på faste avtaler MÅ skje skriftlig. Dette er av hensyn til ditt barns sikkerhet.

 

Ukeplan og informasjon

Vi sender ut en ukeplan hver fredag med informasjon om kommende ukes aktiviteter. Denne sendes på mail til alle foresatte. Vi legger også ut på hjemmesiden, i tillegg til at vi henger opp informasjon i gangen på skolen der dere henter og leverer barnet.

 

Overgang fra skole til AKS

Når skolen begynner og elevene skal fra skolen til AKS, vil barneveilederne som jobber på Aktivitetsskolen gå opp i klasserommene og overta elevene når skolen er ferdig. Elevene blir altså krysset inn i klasserommet og blir fulgt til AKS av en voksen.

 

Ferietilbudet på Aktivitetsskolen

Vi har åpent i alle ferier. Da har vi egne aktivitetsprogram. Vi ønsker at alle som skal være på Aktivitetsskolen i feriene melder seg på. Dere får aktivitetsprogrammet sendt hjem på mail.

 

Planleggingsdager på Aktivitetsskolen

På aktivitetsskolen på Manglerud har vi i løpet av et skoleår, 2 planleggingsdager. Vi har valgt å ha planleggingsdagene våre de samme dagene som barnehagene i nærområdet. Aktivitetsskolen vil da være stengt, selv om elevene har vanlig skole. Dette er vedtatt av Driftsstyret ved skolen. Dere vil få informasjon i god tid om når vi har planleggingsdager.

 

Garderobe

Det er foresattes ansvar at det er orden på barnas garderobeplass og at det til enhver tid finnes skiftetøy etter vær og årstid. Det er viktig at dere trener sammen med barna deres på å holde orden på tingene sine.

 

Hjemmesiden og Facebook

Aktivitetsskolen har en egen fane på skolens hjemmeside. Manglerud AKS har også en egen lukket gruppe på Facebook som dere kan bli med i. Her legger vi ut bilder av aktiviteter vi holder på med.

 

Søknadsfrist for Aktivitetsskolen: fortløpende opptak.