Hovedseksjon

Informasjon til skolestartere/FAQ

FAQ

 

1. Hvor finner jeg AKS

AKS Holder til i J-bygget på skolen. Det er det samme bygget hvor barn går på skolen. AKS og skolen samarbeider om mesteparten av lokalene, men enkelte rom er dedikerte AKS rom. 1.trinn vil ha en egen inngang som er merket, og inne vil de være skjermet fra de større barna. Vi deler uteområdet, men i oppstart vil vi organisere det slik at førstetrinn i stor grad får egne områder også ute.

 

2. Hva er åpningstidene

AKS har i alle ferier åpent 07.30-16.45. Når skolen starter har vi morgen AKS fra 07.30 til skolen starter, og vi tar over barna etter skoleslutt og har åpent frem til 16.45

 

3. Hva trenger barnet av utstyr

I ferien ber vi om at barnet har med drikkeflaske og to matpakker, med mindre det blir spesifikt opplyst om noe annet. Det er også lurt å ha med skiftetøy, for selv om barna er blitt store er det ofte at vi ser at det kan være uhell i starten når det er mye nytt å forholde seg til. Vi legger også opp til å være noe ute hver dag, selv om det regner, så det er lurt med regntøy og støvler. Vi ønsker ikke at barna medbringer egne leker eller kosedyr.

 

4. Hvilke aktiviteter tilbys

I oppstart handler AKS mest om å bli kjent med skolen og nærområdet. Barna får tid til å bli trygge på oss voksne og på hverandre. Etter høstferien starter vi opp med aktivitetsgrupper, hvor dere får mulighet til å melde barna på. Hvilke kurs vi kan tilby avhenger litt av sammensetningen av voksne og hvordan barnegruppen er, så dette kommer vi tilbake til i god tid før gruppene starter opp.

 

5. Hvordan får jeg kontakt med AKS

Du kan nå oss på e-post og telefon.

For daglige henvendelser (henteavtaler, info om barnet o.l) kontaktes baseleder

Priscilla Nilsen e-post: priscilla.nilsen@osloskolen.no tlf: 482 38 981

For administrative henvendelser (søknad om plass, faktura o.l) kontaktes AKS-Leder

Gaute Våje e-post: gaute.vaje@osloskolen.no tlf: 481 06 829

 

6. Hvordan arrangeres innkjøring

Vi ser at det er veldig varierende behov for tilrettelegging i innkjøringsperioden. Derfor har vi ingen fast mal på dette, men ønsker å la det være opp til hver enkelt familie. Vi har et «Rom for foresatte» hvor dere kan vente dersom barna har behov for at dere er i nærheten, men erfaringsmessig er det lurt at dere ikke følger barnet på basen hele dagen. Barna opplever også ofte å bli ganske slitne av mange nye inntrykk, og det gjør at det kan være lurt å belage seg på litt kortere dager i oppstarten. Vi har et lite foreldremøte kl 09:00  01.08, 07.08 og 14.08. Dette blir et kort informasjonsmøte hvor dere får en liten gjennomgang av dagene våre. Man trenger ikke å delta på mer enn ett av disse møtene.