Hovedseksjon

Vår profil

Visjon: Manglerud – en skole med fokus på grunnleggende ferdigheter og ansvar for en felles fremtid. 

Visjonen skal nås gjennom målrettet og forskningsbasert arbeid. Vi legger vekt på lesing og regning i alle fag, et godt læringsmiljø, god klasseledelse og vurdering. En felles fremtid innebærer at elevene lærer å ta vare på og ha respekt for hverandre og naturen.