Ledelse og administrasjon

Ledelsen 

Peter Streijffert
Rektor
peter.streijffert@ude.oslo.kommune.no

Vegard Ytterli
Ass. rektor
vegard.ytterli@ude.oslo.kommune.no

Line Nilsen
Undervisningsinspektør  
line.nilsen@ude.oslo.kommune.no     

Hege Fostervold Høydal
Undervisningsinspektør  
hege.fostervold.hoydal@ude.oslo.kommune.no   

Nina Wroldsen
Inspektør, International Classes
nina.wroldsen@ude.oslo.kommune.no

Marita Merg
Inspektør 1. - 4. trinn
marita.merg@ude.oslo.kommune.no

Gaute Våje

Inspektør AKS Manglerud skole

gaute.vaje@ude.oslo.kommune.no

 


Administrasjon
 

Trond Bjercke

Kontorleder   
trond.bjercke@ude.oslo.kommune.no

Trine Falao
Kontormedarbeider
trine.falao@ude.oslo.kommune.no
                                                         

Sosiallærere 

1.–4. trinn
Tone Merete Berg
tone.merete.berg@ude.oslo.kommune.no

5.–7. trinn
Mona-Malin Berglund
mona.malin.berglund@ude.oslo.kommune.no

8.–10. trinn
Vibeke Osland
vibeke.osland@ude.oslo.kommune.no


International Classes

Liv Halvorsen

liv.halvorsen@ude.oslo.kommune.no


Biblioteket (holder åpent kl. 08.30-15.30 hver dag)

Stian Svehagen 
Bibliotekar
stian.svehagen@osloskolen.no

Vaktmestere
Ole Børre Hammer
Marco D'amore

Renholdsleder
Baljinder Singh