Helsesøster

Helsesøster er på skolen mandag-fredag hver uke.

 

Guro Baklien Harboe-Ree

Telefon kontor: 22786313

Telefon mobil: 91154364

E-post: guro.harboe-ree@bos.oslo.kommune.no

Telefon: 22786313

 

Dersom dere ikke får kontakt med skolehelsesøster senest neste virkedag ved fravær, kan leder for skolehelsetjenesten kontaktes på tina.ellevold.andresen@bos.oslo.kommune.no