Skolehelsetjenesten


Kontaktinformasjon  

 

1.–4. trinn: 
Benjamin Mathisen


Til stede: Mandag- Fredag 08.30- 14.30
Mobil: 95055050
E-post: benjamin.mathisen@bos.oslo.kommune.no

 

5.–10. trinn: 
Guro B. Harboe-Ree

Til stede: Mandag–fredag kl. 08.30 -14.30
Mobil: 91 15 43 64
E-post: guro.harboe-ree@bos.oslo.kommune.no

Postadresse: 


Skolehelstjenesten Manglerud skole

v/Guro Harboe-Ree eller Benjamin Mathisen

Stallerudveien 97

0693 OSLO

Dersom dere ikke får kontakt med helsesykepleier senest neste virkedag ved fravær, kan leder for skolehelsetjenesten kontaktes på mariann.engvik@bos.oslo.kommune.no.

Informasjonstilbud til alle foreldre

 

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har lansert nettstedet foreldrehverdag.no der foreldre kan finne faglig kvalitetssikret informasjon om hvordan de kan forstå barnet sitt bedre. Målet er å gi foreldre inspirasjon, tro på egen omsorgsevne og bidra til å styrke samspillet i hverdagen. Nettstedet tar utgangspunkt i det anerkjente veiledningsprogrammet ICDP (International Child Development Program) og er utviklet i samarbeid med fagfolk.

Foreldrehverdag.no bygger på kunnskap om barns utvikling og viser hvordan foreldre kan støtte barnet i denne. Nettsiden inneholder artikler, filmer og enkle oppgaver. Oppgavene skaper refleksjon og kan hjelpe leseren å omsette kunnskapen til egen foreldrehverdag. Artiklene handler om alt fra grensesetting, ros og anerkjennelse til søskenkrangel, trass og ungdomstid.