Helsesøster


Kontaktinformasjon  

 

1.–4. trinn: Vanja Haug

Til stede: Mandag, onsdag og fredag kl. 08.30–14.30
Mobil: 95 89 71 81
E-post: vanja.haug@bos.oslo.kommune.no

 

5.–10. trinn: Guro B. Harboe-Ree

Til stede: Mandag–fredag kl. 08.30 -14.30
Mobil: 91 15 43 64
E-post: guro.harboe-ree@bos.oslo.kommune.no


Postadresse: 

Oslo Kommune, Utdanningsetaten,
Manglerud skole, Postboks 6127 Etterstad,
0602 Oslo

NB! Post til skolehelsetjenesten må merkes med "SKOLEHELSETJENESTEN" på konvolutten.

Dersom dere ikke får kontakt med skolehelsesøster senest neste virkedag ved fravær, kan leder for skolehelsetjenesten kontaktes på tina.ellevold.andresen@bos.oslo.kommune.noInformasjonstilbud til alle foreldre

 

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har lansert nettstedet foreldrehverdag.no der foreldre kan finne faglig kvalitetssikret informasjon om hvordan de kan forstå barnet sitt bedre. Målet er å gi foreldre inspirasjon, tro på egen omsorgsevne og bidra til å styrke samspillet i hverdagen. Nettstedet tar utgangspunkt i det anerkjente veiledningsprogrammet ICDP (International Child Development Program) og er utviklet i samarbeid med fagfolk.

Foreldrehverdag.no bygger på kunnskap om barns utvikling og viser hvordan foreldre kan støtte barnet i denne. Nettsiden inneholder artikler, filmer og enkle oppgaver. Oppgavene skaper refleksjon og kan hjelpe leseren å omsette kunnskapen til egen foreldrehverdag. Artiklene handler om alt fra grensesetting, ros og anerkjennelse til søskenkrangel, trass og ungdomstid.