Hovedseksjon

Skolehelsetjenesten

Hva er skolehelsetjenesten

De fleste barn, unge og foreldre kan få behov for råd og veiledning for små eller store utfordringer i løpet av grunnskolen eller videregående skole. Hver skole i Bydel Østensjø har en helsesykepleier, og skolehelsetjenesten er en del av det lovpålagt helsetilbudet i kommunen.

Målet å fremme barn og unges helse og forebygge sykdom og skade. Skolehelsetjenesten skal ha et systemrettet samarbeide med skolene for å fremme elevenes lærings og utviklingsmiljø, som for eksempel samarbeid gjennom undervisning eller gjennom ressursteamet på skolene, i tråd med Helsedirektoratet anbefalinger og skolehelsetjenestens Skolehelseplan.

Helsesykepleier er underlagt Helsepersonelloven.

Hva tilbyr skolehelsetjenesten:

  • Helsesykepleier på alle skoler
  • Samtaler med elever, individuelt og i grupper
  • Helseopplysning individuelt og i grupper
  • Undervisning og rådgivning for elever, foreldre og lærere
  • Foreldreveiledning
  • Vaksinasjon etter anbefalt barnevaksinasjonsprogram fra Folkehelseinstituttet
  • Tverrfaglig samarbeid rundt elever/familie

Link til Skolehelseplanen finnes på høyre side.

 

Kontaktinformasjon:


1-4. trinn
Magnhild Lund
Epost: magnhild.lund@bos.oslo.kommune.no
telefon: 94027765

5-7. trinn og International Classes
Oda Moen Hurum
Epost: oda.moen.hurum@bos.oslo.kommune.no
Telefon: 95055050
Tilstede: Mandag, onsdag, torsdag og fredag kl. 08-15.30. Tirsdag kl. 08-11.00

8-10. trinn og International Classes
Guro Harboe-Ree
Epost: guro.harboe-ree@bos.oslo.kommune.no
Telefon: 91154364
Tilstede: Mandag, onsdag, torsdag og fredag 08-1530, Tirsdag 08-11

Postadresse:
Helsetjenester barn og unge
Skolehelsetjenesten v/helsesykepleier:
Stallerudveien 97 0693 Oslo

Midlertidig ledere for skolehelsetjenesten:

Fagleder
Jannicke Skau
Helsesykepleier
Telefon: 47 67 38 29

Personalleder
Irene Demuru
Telefon: 94 01 51 63

Informasjonstilbud til alle foreldre

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har lansert nettstedet foreldrehverdag.no der foreldre kan finne faglig kvalitetssikret informasjon om hvordan de kan forstå barnet sitt bedre. Målet er å gi foreldre inspirasjon, tro på egen omsorgsevne og bidra til å styrke samspillet i hverdagen. Nettstedet tar utgangspunkt i det anerkjente veiledningsprogrammet ICDP (International Child Development Program) og er utviklet i samarbeid med fagfolk.

Foreldrehverdag.no bygger på kunnskap om barns utvikling og viser hvordan foreldre kan støtte barnet i denne. Nettsiden inneholder artikler, filmer og enkle oppgaver. Oppgavene skaper refleksjon og kan hjelpe leseren å omsette kunnskapen til egen foreldrehverdag. Artiklene handler om alt fra grensesetting, ros og anerkjennelse til søskenkrangel, trass og ungdomstid.