Hovedseksjon

Klage på karakterer

 Standpunktkarakterer og eksamenskarakterer kan klages på. Les hvilke rettigheter og plikter eleven har, og snakk med faglærer før det vurderes å klage.

Ved klage på karakter er det kun standpunktkarakterer fra 8. og 9. klasse og skriftlig eksamen 10. klasse, som blir behandlet før inntak til VGS. På grunn av behandlingstiden hos fylkesmannen vil klager på standpunktkarakterer 10. klasse ikke bli behandlet før inntak til VGS. Klagen må sendes inn det skoleåret standpunktkarakteren blir gitt.

Snakk uansett med faglærer i forkant for å avklare grunnlaget for gitt karakter. Hvis det klages på standpunktkarakterer vil faglærer gi en skriftlig begrunnelse for gitt karakter. Klagen blir videresendt til Fylkesmannen til avgjørelse. Det er skolens rektor som fatter endelig avgjørelse i saken.

For å sikre en god vurdering har også eleven plikt til å møte til et tilstrekkelig antall vurderingssituasjoner for å få vist sin bredde i faget.