Hovedseksjon

Nettvett

 

Nettvett.no        

Mye nyttig for foreldre og barn. 

 

Barnevakten      

BarneVakten er en organisasjon som gir råd om barn og medier. Vår visjon er å bidra til at barn bruker mediene på en trygg og bevisst måte.

 

Foreldrepraten

Foreldrepraten er et diskusjonsopplegg for foreldre om barns forbruk og mediebruk. Her finner dere raske spørsmål uten enkle svar, men som kan bidra til bevisstgjøring og samkjøring i klassens foreldregruppe.