Hovedseksjon

Mål og innhold

Planene dekker følgende områder:

  • Natur, teknikk og miljø
  • Fysisk aktivitet og lek
  • Kunst, kultur og kreativitet
  • Mat og helse
  • Lekser og fordypning

Med utgangspunkt i den lokale planen lager baselederne ukeplan for hver uke som legges ut på nettsiden. Nye lokale planer er under utarbeidelse og blir lagt ut i løpet av skoleåret.