Hovedseksjon

Foreldremøter

Manglerud skole

Alle får beskjed fra kontaktlærer om tidspunkt og oppmøtested.

10. trinn: 10 april
9 trinn: 13. mars
8. trinn: 11. mars
7. trinn: 27. februar
6. trinn: 12. mars
5. trinn: 29. februar
4. trinn: 5. mars
3. trinn: 28. februar
2. trinn 4. mars
1. trinn: 7. mars