Hovedseksjon

God sommer til foresatte fra alle oss på Manglerud!

En gruppe mennesker som poserer for et bilde

Vi er inne i den siste uka i juni, om tre dager stenger også AKS dørene og tar sommerferie. 1. trinn har gjennomført sitt første skoleår, til høsten er de erfarne og kan ta vel i mot nye førsteklassinger med lek i skolegården.

Skoleløp! Det er like utrolig hvert år, hvor fort det går fra skolestart til siste skoledag. Vi tenker tilbake på hyggelige opplevelser, og da er det naturlig å først trekke frem at vi i høst ble den skolen i landet som samlet inn nest-mest penger til Redd Barna gjennom skoleløpet, hele 260.000,- løp alle elevene inn i slutten av oktober. Vi takker alle hjem for engasjement og bidrag! Det føltes veldig meningsfylt å løpe for barn som levde i krig, spesielt på Gazastripen. Vi gjentar selvsagt skoleløpet til høsten!

Farvel 10. trinn! På torsdag sa vi farvel til våre flotte 10. klassinger, etter 10 år på samme skole blir det ordentlig godt å komme seg ut i verden og få nye venner, nye lærere og nye erfaringer. Vitnemålsutdelingen i aulaen var verdig med gode taler fra elever og lærere, de er så oppriktig glade i hverandre, og det er tungt for lærerne å sende dem av gårde. Sammen har de lagt ned en utrolig faglig innsats, og trinnet gikk ut med et fantastisk godt eksamensresultat, spesielt i matematikk!

Prosjektuker. Dette skoleåret har lærerne på ungdomstrinnet satt i gang et faglig og sosialt ambisiøst tverrfaglig utviklingsarbeid; Prosjektuker. Timeplanen løses opp seks uker i løpet av skoleåret og elevene blir blandet i nye grupper på tvers av trinn og klasser. Programmering, kunstprosjekter, matlaging og filmprosjekter er noe av det som er kommet ut av ukene. Ikke bare er det viktig med faglig fordypning og kreative oppgaver, men vel så bra er det sosiale. Ved å lage grupper på tvers av hele trinnet, blir man tryggere på hverandre og bedre kjent. Dette har vi tro på!

Fellessamlinger. Mellomtrinnet har i år hatt mange flotte fellessamlinger; for hverandre, for 4. trinn som ble ønsket velkommen til mellomtrinnet og for hele barnetrinnet. Det har vært både Grand Prix-show og Knutsen og Ludvigsen-show, de er så gode til å synge og skape skikkelig konsertsteming i aulaen! Vi vil ha mer!!

Lesing. 1.-4. trinn liker å lese, og nå har de også fått egen leselærer! Pippi-uka var så gøy at da fredagen kom og uka var over, var elevene skuffet. I sommer skal alle klasser på 1. - 4. trinn lese seg til toppen av Mount Everest! Mount Everest er 8 848,86 meter høyt. Et minutt lest tilsvarer en meter. Klarer klassene å komme seg til toppen? … og kanskje ned igjen?

Perlebilde av Pippi

Ny og spennende høst! Vi skal fortsette å lese og skrive i bøker og på papir, akkurat som før, og vi har kjøpt inn lærebøker på lik linje som året før. Men nytt av året blir at alle elever på 1.-7. trinn også får egen iPad. Vi ønsker ikke å kalle oss en skjermskole eller iPad-skole. iPaden er kun ett av flere verktøy vi har for å få til god, variert og tilpasset undervisning for alle elever på skolen. Teknologien gir mulighet til variasjon for elevene når de arbeider med fag, det kan bidra til en mer relevant, praktisk og variert skole, mer motivasjon og bedre tilpasset opplæring (Strategi for digital kompetanse, Kunnskapsdepartementet 2023).

Tilpasset undervisning for alle elever er noe vi alltid strekker oss etter å få til. Elevene må få jobbe i eget tempo og eget nivå uten at det er synlig for alle. Digitale verktøy gir oss bedre muligheter til tettere oppfølging og til å gi tilpasninger til alle elever. For mange elever er det svært viktig med språk og lydstøtte for å bli fullstendig inkludert i læringsfellesskapet.

Elevene kommer til skolen og vil få utdelt iPad i løpet av de første ukene. Det er strenge restriksjoner på en skole-iPad; ingen spill eller nedlastninger er mulig og foresatte kan regulere barnas bruk av iPad via JAMF fra kl 15.00 på skoledagene. Mer om alt dette får dere selvsagt informasjon om på første foreldremøte i høst.

Vi skjønner at det er skepsis til at vi innfører skjerm på skolen, vi ber dere ta kontakt med FAU i deres klasse hvis dere har bekymringer, spørsmål eller er frustrerte. Vi har IKT fast på agendaen hvert FAU-møte.

Vi har TROA! Da gjenstår det bare å ønske dere alle en skikkelig god sommer og takke for samarbeidet. Vi gleder oss skikkelig til ett nytt skoleår, da vil alle elever og foreldre bli godt kjent med vårt nye slagord; VI HAR TROA!

Hilsen Solvor, takknemlig rektor på Manglerud skole