Hovedseksjon

Pippi i fokus en hel uke

Perlekunst av pippi

Det ble en vellykket uke! Vi leste ulike tekster om Pippi, skrev tekster om Pippi, så på Pippi-serien under spising (noe elevene synes var veldig gøy), lagde papirdukker av Pippi og perlet Pippi! På fredag hadde alle Pippi-quiz i klasserommet.

pippi4.png

pippi5.png