Hovedseksjon

Velkommen til innskrivingsbesøk på Manglerud skole for elever født i 2018

en gruppe mennesker som holder et skilt hvor det står "nye venner venter her"

Innskrivingen holdes på Manglerud skole i Aktivitetsskolens lokaler i J-bygningen. Adressen er Plogveien 22.

Alle har fått tilsendt skjema og skrevet inn elevene digitalt. Vi ønsker likevel å hilse på alle barn og foresatte for å bli litt kjent med dere allerede nå.

Dere får mulighet til å bli litt kjent i skolens lokaler, samt stille spørsmål om det er noe dere lurer på. Vi vil være både lærere og ansatte på aks, samt sosiallærer, rektor og inspektør for 1.-4. trinn. Vi legger til rette for litt tegne- og spillaktiviteter for barna slik at vi kan snakke med barna og dere voksne.