Hovedseksjon

Vi flagger for mangfold i juni!

Pride-illustrasjon

Osloskolen er mangfoldig og i våre klasserom har vi mange ulike barn og ansatte med forskjellig bakgrunn. Det er derfor ekstra viktig å legge vekt på at Osloskolen skal være et trygt sted for alle.

Det gjør vi blant annet ved å lære elevene om at vi alle er forskjellige, og at vi må ha rom for å akseptere variasjon og ulikheter. Det gjelder både kjønn- og seksualitetsmangfold, og mangfold knyttet til kultur, etnisitet og religion.