Hovedseksjon

Første skoledag 22.august 2022

Gruppe barn sitter på gjerde foran hus.

1.  trinn møter ved Furufjell kl. 09:00. Skoledagen varer til 13:00.

2. -  4.  trinn møter kl. 08:30. Skoledagen varer til 14:15.

5. – 7.  trinn møter kl. 08:30. Møt opp utenfor bygg F.  Skoledagen varer til 14,15

8. trinn møter lærerne sine ved I-bygget kl. 08:30. Skoledagen varer til 14:15.

9. og 10.trinn møter læørerne sine utenfor B-bygget kl. 08:30. Skoledagen varer til 14:15.

1. trinn Manglerud International Classes møter utenfor bygg E kl. 10:30. Skoledagen varer til 14:45.

2. - 9. trinn Manglerud International Classes møter utenfor bygg E kl. 09:00. Skoledagen varer til 14:45.

18. og 19. august har AKS-Manglerud plandager og holder stengt.