Hovedseksjon

Meld dere på Sommerskolen Oslo fra 28. mars til 8. april

Sommerskoleelever ute

Sommerskolen Oslo er et gratis tilbud til alle barn og unge på 1.–13. trinn som bor i Oslo.

I år er det over 32 ulike kurs for 1.–7. trinn på skoler over hele byen. På Sommerskolen Oslo kan elevene lære noe nytt gjennom praktisk og lekpreget tilnærming, og få nye venner på tvers av skoler.

Her kan barna velge mellom kurs i for eksempel i norsk, matematikk og naturfag, kombinert med temaer som språk, dans, foto, friluftsliv, drama, journalistikk og programmering. Målet er at alle skal oppleve læringsglede og mestring.

Se årets kurstilbud for 1.–7. trinn

sommerskolenoslo.no finner dere oversikt over alle kursene Sommerskolen Oslo tilbyr i år.  Alle elever får også med seg en brosjyre med oversikt over alle kursene hjem i sekken.

Vi oppfordrer dere til å melde på eleven på et kurssted i nærheten av der dere bor.

Slik melder dere på barnet

Påmeldingen for elever på 1.–7. trinn åpner mandag 28. mars og varer frem til fredag 8. april.

  • Hvert kurs varer én uke.
  • Eleven kan lage en ønskeliste med inntil fem kurs, og prioritere kursene fra 1–5.
  • Du melder på eleven via sommerskolenoslo.no.
  • Mandag 25. april vil dere få beskjed om barnet har fått en kursplass. Alle vil enten få én kursplass eller én plass på venteliste.
  • Hvis eleven ikke fikk kursplass eller dere ikke rakk fristen 8. april, kan dere fra tirsdag 26. april melde eleven på ledige plasser (førstemann til mølla) eller sette dere på venteliste.
  • Eleven kan rykke opp fra venteliste til kursplass helt frem til 3. juni.

Trenger du hjelp til å melde på barnet ditt? Ta kontakt med skolen barnet ditt går på eller med Sommerskolen Oslo.

Tilrettelegging i Sommerskolen

Sommerskolen er også for de elevene som trenger litt ekstra støtte.

Behov for tilrettelegging meldes inn som del av påmeldingen. Vi som jobber i sommerskolen vil deretter ringe dere som er foresatte for å innhente relevant informasjon om eleven.

Tilretteleggingen kan komme i ulike former: gjennom økt oppfølging, fysiske tilpasninger eller ved å kjenne igjen et vennlig ansikt på en voksen første dag.

Sommerskole for elever på ungdomstrinn og vgs

Elever på ungdomstrinnet og i videregående skole kan også delta på Sommerskolen Oslo. Det vil bli kurs i uke 25, 26 og 32. Påmeldingen for disse elevene åpner 9. mai. Kurstilbudet publiseres på sommerskolenoslo.no i begynnelsen av mai.