Årets nykommer!

Elevrådet
Her er juryens begrunnelse:


Årets nykommer: UNGDOMSSKOLE

 

Vinneren av årets nykommer ungdomsskole er et helt ferskt elevråd, som allerede har laget et godt grunnlag for elevrådsarbeidet og elevmedvirkning på skolen. De har tydelige mål for arbeidet; alle skal ha det godt på skolen, noen å være sammen med og få god undervisning.

De har tett samarbeid med skolens ledelse og etablert gode rutiner som faste møter, referater og for hvordan saker tas med fra den enkelte klasse. Elevrådet har lagt vekt på gjøre seg synlige i arbeidet for elevenes trivsel.

De er i gang med å utarbeide vedtekter for elevrådsarbeidet, for å sørge for ryddige og forutsigbare rammer for elevrådsarbeidet fremover. Elevrådet er representert i skolemiljøutvalget og driftsstyret og har også to representanter i sentralt ungdomsråd.