Koronavaksine til unge mellom 12 og 15 år

Elevvalg

I første omgang vil unge mellom 12–15 år få tilbud om én vaksinedose. Det er frivillig å la barnet sitt vaksineres mot korona. Koronavaksinen er gratis.

For mer info trykk på lenken: 

https://aktuelt.osloskolen.no/massetesting-i-osloskolen/informasjon-om-vaksine/koronavaksine-til-unge-mellom-12-og-15-ar/