Informasjon - restriksjoner ved sykdom

Manglerud skole

Særlig hos barn kan symptomer på covid-19 væremilde, og derfor vanskelig å skille fra andre luftveisinfeksjoner.

Elever eller ansatte med nyoppståtte luftveissymptomer og/eller
sykdomsfølelse skal ikke møte på skolen, selv om symptomer er milde. Det
er først og fremst personer med symptomer som er smittsomme, og smitten er
størst idet symptomene oppstår.
For å hindre enhver form for smitte i inneværende periode må alle som har
symptomer holde seg hjemme til de er friske.
Hvis elever har restsymptomer etter gjennomgått luftveisinfeksjon, ber vi
foresatte kontakte skolens ledelse før elevene sendes på skolen. Elever kan i
utgangspunktet komme tilbake på skolen når de føler seg friske og feberfrie,
men må være avklart med ledelsen hvis eleven fortsatt har synlig sykdom som
f.eks forkjølet eller rennende nese.

Mvh
Ledelsen ved Manglerud skole